Δελτίο Τύπου "Σχετικά με την συμμετοχή του ΤΕΕ-ΑΜ στην σύσκεψη της 24-7-2014 για τον TAP "

Καβάλα, 28 Ιουλίου 2014
Το πρωί της 23-7-2014 λάβαμε πρόσκληση από την εταιρεία του ΤΑΡ να συμμετέχουμε σε τεχνική σύσκεψη που θα διοργάνωνε με ευθύνη της η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων και των προσκεκλημένων, με θέμα την όδευση του αγωγού ΤΑΡ από την περιοχή μας. Η σύσκεψη θα ελάμβανε χώρα  σε αίθουσα του ξενοδοχείου LUCY την Πέμπτη 24-7-2014, με έναρξη  στις 13.00’’.

Δηλώσαμε ετοιμότητα συμμετοχής, υπό την προϋπόθεση ότι το θέμα της σύσκεψης θα ήταν η κατάθεση της αναμενόμενης από εννεάμηνο απόφασης της εταιρείας του ΤΑΡ επί της προταθείσας από τον φορέα μας όδευσης του αγωγού. Η εταιρεία ζήτησε να παρουσιάσει και βελτιωμένες εναλλακτικές οδεύσεις που είχε μελετήσει, κάτι το οποίο  αποδεχθήκαμε.

Μετά από παράκληση της εταιρείας αναλάβαμε να ενημερώσουμε αμέσως για την ώρα και τον τόπο της σύσκεψης, τους φορείς ΓΕΩΤΕΕ-ΑΜ και Αγροτικό Σύλλογο Καβάλας.

Το ΤΕΕ-ΑΜ εκπροσωπήθηκε στη σύσκεψη από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής κ. Δημήτρη Κυριαζίδη και από τον νόμιμο αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο.

Τα συμπεράσματα της σύσκεψης μπορούν να ανακεφαλαιωθούν ως εξής:

  • Ότι η εταιρεία του ΤΑΡ δεν αποδέχθηκε την πρόταση όδευσης των ΤΕΕ-ΑΜ και ΓΕΩΤΕΕ-ΑΜ για τεχνικούς κυρίως λόγους, απόρριψη που δεσμεύτηκε να καταθέσει και εγγράφως μετά από αίτημά μας μαζί με την προβληθείσα στη σύσκεψη τεκμηρίωση.
  • Ότι η εταιρεία του ΤΑΡ εξετάζει εναλλακτικές οδεύσεις του αγωγού, που παρακάμπτουν τα Τενάγη των Φιλίππων και είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τους τοπικούς φορείς για  την καλύτερη δυνατή όδευση, θέμα επί του οποίου υπήρξε σχετική συναίνεση, δοθείσης της διευκρίνισης από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του ΤΕΕ-ΑΜ, ότι για τον τύπο της συνεργασίας, όσον αφορά το ΤΕΕ-ΑΜ, θα αποφασίσουν τα συλλογικά  όργανα του Τμήματος που έχουν και την σχετική αρμοδιότητα, εφόσον χορηγηθούν από την εταιρεία τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί.


Αδόκιμη και προβληματικής σκοπιμότητας πρόταση που κατατέθηκε για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των τριών φορέων (ΤΕΕ-ΑΜ, ΓΕΩΤΕΕ-ΑΜ, Αγροτικού Συλλόγου) αφενός και της εταιρείας του ΤAP αφετέρου, ‘’για την σύνταξη μελέτης νέας χάραξης που θα γίνει αποδεκτή από την τοπική κοινωνία’’ και έγινε αμέσως αποδεκτή από τον ΤΑΡ, δεν έγινε αποδεκτή από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του ΤΕΕ-ΑΜ.

Η πρόταση του ΤΕΕ-ΑΜ, δεν περιλαμβάνει μόνο την όδευση του αγωγού, στην οποία δόθηκε η μεγαλύτερη βαρύτητα,  άλλα και άλλα σημαντικά θέματα τα οποία θα τεθούν στην ατζέντα οιασδήποτε συνεργασίας προκύψει στην πορεία με την εταιρεία του TAP.

 

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Επισκέπτες Online

Έχουμε 28 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας