Δελτίο Τύπου για τη "Μη συμμετοχή του ΤΕΕ-ΑΜ σε συνέντευξη τύπου "

Καβάλα, 6 Αυγούστου 2014
Μετά την πρόσκληση που λάβαμε από το ΓΕΩΤΕ.Ε.-A.M. για συμμετοχή σε συνέντευξη τύπου στις 6-8-2014 για το θέμα της διέλευσης του αγωγού ΤΑΡ, δηλώσαμε στο ΓΕΩΤΕ.Ε.-Α.Μ., ότι για λόγους δεοντολογίας το ΤΕΕ-ΑΜ δεν θα παραβρεθεί, καθ’ όσον έχει προσκληθεί εξωθεσμικά για τις διαδικασίες του ΤΕΕ και το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, κ. Βασιλειάδης με τον «τίτλο» πρώην πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ-ΑΜ.

Το ΤΕΕ-ΑΜ εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής και  εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του, μεταξύ των οποίων δεν ανήκει ο  κ. Βασιλειάδης, ενώ η ιδιότητα ‘’πρώην πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ-ΑΜ’’ δεν υφίσταται.

Τονίσαμε ότι θεωρούμε τον τύπο της πρόσκλησης μη θεμιτή παρέμβαση στις εσωτερικές διαδικασίες του ΤΕΕ-ΑΜ, αφού η εκπροσώπηση του Φορέα μας είναι αποκλειστική δική μας αρμοδιότητα και δεν  ετεροκαθορίζεται.

Εξ‘ άλλου το ΤΕΕ-ΑΜ έχει τοποθετεί σαφώς  και με την αυτοτέλεια που το διέπει, στις εξελίξεις για το θέμα του ΤΑΡ, ασχέτως αν ορισμένοι επιχειρούν για ίδιους λόγους με επιμονή και θλιβερό τρόπο, να διαστρεβλώνουν  καθημερινά την επιστημονική τοποθέτηση του Τμήματος.

Το ΤΕΕ-ΑΜ  έχει επανενεργοποιήσει την ομάδα εργασίας του και βρίσκεται σε επαγρύπνηση, με βάση τις θέσεις που έχει επανειλημμένα καταθέσει και δημοσιοποιήσει,  μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, αλλά και ζητήματα που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας της περιοχής μας, ώστε με την συνέπεια που το διέπει να γνωμοδοτήσει επί του θέματος της διέλευσης του αγωγού ΤΑΡ.

 

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Επισκέπτες Online

Έχουμε 46 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας