Απόφαση Δ.Ε./ΤΕΕ-ΑΜ της 14-01-2016 για το ασφαλιστικό των μηχανικών

Απόφαση Δ.Ε./ΤΕΕ-ΑΜ της 14-01-2016 για το ασφαλιστικό των μηχανικών
                                             
Η Διοικούσα Επιτροπή του  Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας του Τ.Ε.Ε., έχοντας υπόψη, τα πάγια αιτήματα του κλάδου και αφού εξέτασε τις διατάξεις του προσχεδίου για το ασφαλιστικό, διαπίστωσε ότι :

Το προσχέδιο νόμου της Κυβέρνησης επιφέρει συντριπτικές επιπτώσεις στην κοινωνική ασφάλιση και οδηγεί στην απορρύθμιση και την κατάρρευση.


Δεν συνοδεύεται από αναλογιστική μελέτη, ώστε να γίνονται σαφή, ο τρόπος με τον οποίο συνεισφέρουν οι επιμέρους κλάδοι των ασφαλισμένων, ποιος είναι ο ορίζοντας βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και σε ποιο αναπτυξιακό και μακροοικονομικό σχέδιο εντάσσεται η πρόταση διαμόρφωσής του.
Το προσχέδιο νόμου της Κυβέρνησης θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την υφιστάμενη κατάσταση της συσσωρευμένης ύφεσης και της ανεργίας, που διαταράσσει  την αλληλεγγύη των γενεών και  την ασφαλιστική πίστη για τη μεγάλη πλειοψηφία των ασφαλισμένων.

Για τους μηχανικούς οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα καταστροφικές με μεγάλη αύξηση των εισφορών για την πλειοψηφία των μηχανικών  και με συντριπτική μείωση των συντάξεων.

Οι τεράστιες αυξήσεις εισφορών, ως εξής :
•    Kύρια Σύνταξη: 20% (για τους μισθωτούς με σύμβαση εργασίας 13.33% εργοδότης, 6.67% εργαζόμενος)
•    Εφάπαξ: 4%, επιβαρύνει μόνο τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση
•    Επικουρική: 7.5% (για τους μισθωτούς με σύμβαση εργασίας: 4% εργοδότης, 3.5% εργαζόμενος)
•    Υγεία: 7,1% (παροχές σε είδος 6.45%: (2.15% εργαζόμενος, 4.3% εργοδότης), παροχές σε χρήμα: 0.65% (0.4% εργαζόμενος, 0.25% εργοδότης), 6.95% για ελεύθερους επαγγελματίες,
διαμορφώνονται ειδικότερα  για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εργαζομένους με ΔΠΥ, στο συνολικό ποσοστό του 38.45% επί του φορολογητέου εισοδήματος και συνδυαζόμενες με τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις, συνιστούν δήμευση εισοδημάτων που θα οδηγήσει τελικά στην έξοδο των μηχανικών από το επάγγελμα και στην μετανάστευση, ενώ θα δημιουργήσουν και τις προϋποθέσεις ώστε το διαχρονικό πρόβλημα της φοροδιαφυγής να μετατραπεί σε νέο πρόβλημα εισφοροδιαφυγής.

Επιπλέον :
• Καταργείται η έκπτωση  50% επί των εισφορών στους νέους μηχανικούς για την πρώτη πενταετία
• Καταργείται το ΤΣΜΕΔΕ και αποκλέπτονται  τα υψηλά αποθεματικά του, χωρίς κανέναν διάλογο, χωρίς καμιά σοβαρή μελέτη και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σημαντικότατες ιδιαιτερότητες που έχει το Ταμείο, που είναι σήμερα βιώσιμο για τουλάχιστον 15 χρόνια.
• Καταργείται η ειδική προσαύξηση μειώνοντας δραματικά την προσδοκώμενη σύνταξη
• Μειώνονται οι νέες συντάξεις σε ποσοστά από 30%-50%
• Επιβάλλεται πληρωμή των εισφορών ανά μήνα με αυτόματη απώλεια της ασφαλιστικής κάλυψης και ενημερότητας σε περίπτωση μη πληρωμής
• Αμφισβητείται έντονα η εγγυοδοσία - πιστοδοσία από το νέο Φορέα, που θα οδηγήσει στην πλήρη καταστροφή το σύνολο των μικρών και μεσαίων εργοληπτικών και μελετητικών επιχειρήσεων της χώρας.
• Δεν προστατεύονται οι υποαπασχολούμενοι μηχανικοί, οι οποίοι υποχρεώνονται  να καταβάλουν υπέρογκα ποσά για τη συμμετοχή τους στην εθνική ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη λόγω της θέσπισης κατώτατου πλαφόν.

Και επειδή
•    Το 50% των μηχανικών ελευθέρων επαγγελματιών δεν μπορούν πλέον να πληρώνουν σήμερα τις εισφορές τους, που είναι πολύ χαμηλότερες από τις προτεινόμενες με το προσχέδιο νόμου.
•    Η ανεργία των μηχανικών ανέρχεται σε τραγικά ποσοστά και η παρατεταμένη οικονομική κρίση και η ύφεση έχουν δημιουργήσει για τον κλάδο μια κατάσταση τραγική, απελπιστική, ζοφερή και αδιέξοδη.

Αποφασίζει :
•    Απορρίπτει  ομόφωνα, με έντονο, ανεπιφύλακτο και κατηγορηματικό τρόπο, το προσχέδιο νόμου της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό  και ενώνει τις δυνάμεις της και την φωνή της με αυτών των Διοικουσών Επιτροπών του ΤΕΕ και των υπόλοιπων Περιφερειακών Τμημάτων  του Τ.Ε.Ε. και το σύνολο των συνδικαλιστικών, επιστημονικών, εργοληπτικών και μελετητικών Φορέων των Διπλ. Μηχανικών, στον κοινό Παντεχνικό αγώνα για την αποτροπή των καταστροφικών συνεπειών για το σύνολο του κλάδου, που θα επιφέρει η τυχόν ψήφιση του προσχεδίου νόμου της κυβέρνησης  για το ασφαλιστικό.
•    Συντονίζει τη δράση της με τους επιστημονικούς Φορείς του ΕΤΑΑ (Νομικούς, Υγειονομικούς) και όλους τους επιστημονικούς, κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς Φορείς και Επιμελητήρια της περιοχής, προς κλιμάκωση  των κοινωνικών αντιδράσεων κατά της πρότασης της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, με ζητούμενο την τελική απόσυρση του προσχεδίου νόμου και το ξεκίνημα ενός ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου από μηδενική βάση.
•    Ότι η ανατροπή αυτών των απαράδεκτων και καταστροφικών σχεδιασμών είναι μονόδρομος και ότι δεν είναι αποδεκτές, ως προϊόν συμβιβασμού σε κάτι δήθεν λιγότερο καταστροφικό, λύσεις που δεν θα είναι βιώσιμες και δίκαιες, που δεν θα προστατεύουν τους πιο αδύναμους και τους νέους και δεν θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος.  
•    Να προβεί σε δράσεις ενημέρωσης των μηχανικών και της κοινής γνώμης.
•    Να οργανώσει και να κλιμακώσει τοπικά αγωνιστικές κινητοποιήσεις των μηχανικών, απεργίες, αποχές, κ.λ.π., κατά της ασφαλιστικής απορρύθμισης.
•    Προτείνει προς τη  Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ και των υπόλοιπων Περιφερειακών Τμημάτων   :
o    Την διοργάνωση  Παντεχνικής συνδιάσκεψης για το ασφαλιστικό
o    Την κλιμάκωση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων με κεντρικό σχεδιασμό, με γενικές απεργίες-αποχές για το σύνολο του κλάδου και το κλείσιμο των ηλεκτρονικών συστημάτων που διαχειρίζεται το ΤΕΕ.
•    Συγκροτεί συντονιστική επιτροπή αγώνα με πυρήνα την Μόνιμη Επιτροπή Κινητοποίησης και Αγωνιστικών Διεκδικήσεων του Τμήματος.
•    Καλεί όλους τους Διπλ. Μηχανικούς και τους φορείς των Διπλ. Μηχανικών στην περιοχή μας σε αγωνιστική εγρήγορση και συστράτευση  για την αποτροπή της καταστροφής του Ταμείου μας και του Κλάδου μας συνολικά, που ναρκοθετεί ουσιαστικά την αναγκαία αναπτυξιακή προσπάθεια για διέξοδο της χώρας και του λαού από την καταστροφική δουλεία των μνημονίων, σε συντονισμό δράσης με τους άλλους επιστημονικούς Φορείς του ΕΤΑΑ (Νομικούς, Υγειονομικούς) και όλους  τους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς Φορείς της περιοχής,  ώστε να αποτρέψουμε την διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης και να Διεκδικήσουμε Αξιοπρεπείς Παροχές και επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών των Ταμείων.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016
 

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Επισκέπτες Online

Έχουμε 51 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας