Μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΑΜ, αποτελείται από 45 αιρετά μέλη (27 από Καβάλα και 18 από Δράμα).

Το προεδρείο της είναι τριμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ–ΑΜ εκλέχθηκε κατά τις γενικές εκλογές του ΤΕΕ στις 20-11-2016, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ στις 16-1-2017 και μετά από παραιτήσεις και αντικαταστάσεις μελών, έχει ως εξής :

Νάστος Γεώργιος, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περ.Ανάπτυξης, Πρόεδρος
Τσάλτας Κλεάνθης, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
Παπαγιαννίδου Στέλλα, Πολιτικός Μηχανικός, Γεν.Γραμματέας
 
Κυριαζίδης Δημήτριος, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Παράσχου Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός
Τσεντεμεϊδης Νικόλαος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Τσαρτιλίδης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός
Εφραιμίδης Αναστάσιος, Πολιτικός Μηχανικός
Γουναρίδης Μαρίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός
Λαζαρίδης Σωτήριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Κωτούλας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός
Ιωαννίδης Γρηγόριος, Πολιτικός Μηχανικός
Τσακαλίδης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός
Θασίτου Βαρβάρα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Καραγεώργης Στέφανος, Πολιτικός Μηχανικός
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός
Παυλίδης Απόστολος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Συμεωνίδου Παναγιώτα, Πολιτικός Μηχανικός
Παπαζώτου Κυριακή, Μηχανικός Περιβάλλοντος
Παπαδόπουλος Μιχάλης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τσεκμέζογλου Σωτήριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Γεωργούσης Δήμος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Γιακουμής Ανδρέας, Πολιτικός Μηχανικός
Γαβριηλίδης Σάββας, Πολιτικός Μηχανικός
Χατζούδη Παναγιώτα Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός
Χόης Στυλιανός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Ασημής Σταμάτιος, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
Χοροζίδης Σοφρώνιος Ηλίας, Πολιτικός Μηχανικός
Παμπούκας Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός
Βλάχος Παναγής, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τουλκίδης Δημοσθένης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μπρούσας Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός
Αλμυρός Θεοφάνης, Πολιτικός Μηχανικός
Κουλουρά Θεοδώρα, Χημικός Μηχανικός
Πεταλωτής Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός
Τσέτογλου Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Σελαλματζίδης Νικόλαος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Τσιμπρικίδου Βασιλική, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Χαραλαμπίδου Μαρία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Ιερωνυμάκη Ζωή, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Πέϊκος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός
Πετρομελίδης Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός
Μαχμουκιώτης Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός
Παπαμιλτιάδης Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός
Βαρυτιμίδης Χαράλαμπος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 21 Μαρτίου 2017
 

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Νεότερη Ενημέρωση

Επισκέπτες Online

Έχουμε 73 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας