Μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΑΜ, αποτελείται από 45 αιρετά μέλη (28 από Καβάλα και 17 από Δράμα).

Το προεδρείο της είναι τριμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ–ΑΜ εκλέχθηκε κατά τις γενικές εκλογές του ΤΕΕ στις 03-11-2019, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ στις 04-12-2019 και μετά από παραιτήσεις και αντικαταστάσεις μελών, έχει ως εξής :

Παπαδόπουλος Μιχάλης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός,Πρόεδρος
Μωυσίδης Αργύριος,Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
Πετρομελίδης Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, Γ. Γραμματέας

Παυλίδης Απόστολος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Νάστος Γεώργιος, Μηχανικός Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σαμουρκασίδου Ελένη, Μηχανικός Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Χοροζίδης Σοφρώνιος Ηλίας, Πολιτικός Μηχανικός
Βαρελίδου Φίλια, Πολιτικός Μηχανικός
Τζεβελέκης Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός
Μιχαηλίδης Γεώργιος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τιμοσίδης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός,
Καζιόλας Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός,
Τσιμπρικίδου Ελένη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Παμπούκας Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός
Σαρόγλου Χρηστος, Πολιτικός Μηχανικός
Μπάκα Μαρία, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός
Καραμπατζάκης Δημήτριος, Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
Γκαβαλιάς Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός
Κυριαζίδης Δημήτριος, Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος Μηχανικός
Τσάλτας Κλεάνθης, Πολιτικός Μηχανικός
Παράσχου Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός
Τσαρτιλίδης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός
Χατζημανώλης Κωνσταντίνος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Γεωργιάδης Δημήτριος, Μηχανολόγος Μηχανικός
Εφραιμίδης Αναστάσιος, Πολιτικός Μηχανικός
Ιωαννίδης Γρηγόριος, Πολιτικός Μηχανικός
Συμεονίδου Παναγιώτα, Πολιτικός Μηχανικός
Γουναρίδης Μαρίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός
Καραγεώργης Στέφανος, Πολιτικός Μηχανικός
Βαγγέλη Πηγή, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Αργυρόπουλος Θεόδωρος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Λαζαρίδης Σωτήριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Ασημής Σταμάτιος, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
Τσακαλίδης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός
Χόης Στυλιανός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τσεκμέζογλου Σωτήριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μπρούσας Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός
Γαβριηλίδης Σάββας, Πολιτικός Μηχανικός
Χατζούδη Παναγιώτα Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός
Ιερωνυμάκη Ζωή, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός & Πολιτικός Μηχανικός
Παπανικολάου Ευγενία, Πολιτικός Μηχανικός
Πέϊκος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός
Μπαρούτης Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μακρής Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 02 Ιανουαρίου 2020
 

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Επισκέπτες Online

Έχουμε 44 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας