Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΑΜ

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ–ΑΜ, αποτελείται από 9 αιρετά μέλη.
Το προεδρείο της είναι τριμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-ΑΜ, έχουν εκλεγεί (κατά την ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ, της 16-1-2017), οι :

Παπαδόπουλος Μιχαήλ,  Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πρόεδρος

Παράσχου Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος 

Παυλίδης Απόστολος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Γ.Γραμματέας

Μαχμουκιώτης Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος

Εφραιμίδης Αναστάσιος, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος

Λαζαρίδης Σωτήριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μέλος

Ασημής Σταμάτιος, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, Μέλος

Γουναρίδης Μαρίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Μέλος

Τσεκμέζογλου Σωτήριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Μέλος

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 14 Μαΐου 2019
 

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Νεότερη Ενημέρωση

Επισκέπτες Online

Έχουμε 80 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας