Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΑΜ

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ–ΑΜ, αποτελείται από 9 αιρετά μέλη.
Το προεδρείο της είναι τριμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-ΑΜ, έχουν εκλεγεί (κατά την ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ, της 16-1-2017), οι :

Κυριαζίδης Δημήτριος, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος

Παπαδόπουλος Μιχαήλ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Αντιπρόεδρος 

Γουναρίδης Μαρίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Γ.Γραμματέας

Μαχμουκιώτης Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος

Εφραιμίδης Αναστάσιος, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος

Λαζαρίδης Σωτήριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μέλος

Κουλουρά Θεοδώρα, Χημικός Μηχανικός, Μέλος

Τσιμπρικίδου Βασιλική, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Μέλος

Τσακαλίδης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 21 Μαρτίου 2017
 

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Νεότερη Ενημέρωση

Επισκέπτες Online

Έχουμε 147 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας