Μόνιμη Επιτροπή Τεχνικής Παιδείας και Διασύνδεσης

Άξονες Δραστηριοτήτων :

  • Επεξεργασία προτάσεων σε συνεργασία με την Πολυτεχνική Σχολή του Δ.Π.Θ για την βελτίωση των Προγραμμάτων Σπουδών, σύμφωνα με τις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο
  • Προτάσεις για την καθιέρωση της επαγγελματικής εξάσκησης  των αποφοίτων των Πολυτεχνικών Σχολών, στοιχείο απαραίτητο για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος
  • Προτάσεις για τα Προγράμματα Σπουδών, τις Μεταπτυχιακές Σπουδές και την Έρευνα
  • Διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων
  • Οργάνωση της διασύνδεσης με  συλλογικούς φορείς μηχανικών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανικών χωρών
  • Πληροφόρηση, ενημέρωση συναδέλφων για τα νέα  Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Διατήρηση επαφής με την U.I.A (Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων) της οποίας η Γενική Γραμματεία του Τουρισμού εδρεύει στο ΤΕΕ-ΑΜ


Δείτε τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Τεχνικής Παιδείας και Διασύνδεσης του ΤΕΕ-ΑΜ, που συνεδριάζει στην Καβάλα, πατώντας εδώ.

Δείτε τις ανακοινώσεις της Μόνιμης Επιτροπής Τεχνικής Παιδείας και Διασύνδεσης του ΤΕΕ-ΑΜ, που συνεδριάζει στην Καβάλα, πατώντας εδώ.

Δείτε τις προσκλήσεις συνεδριάσεων της Μόνιμης Επιτροπής Τεχνικής Παιδείας και Διασύνδεσης του ΤΕΕ-ΑΜ, που συνεδριάζει στην Καβάλα, πατώντας εδώ.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011
 

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Επισκέπτες Online

Έχουμε 43 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας