Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων

Η Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων δραστηριοποιείται στους εξής άξονες :

 • Εισαγωγή των Νέων Μηχανικών στην αγορά εργασίας
 • Αποσαφήνιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα
 • Δημιουργία προϋποθέσεων για κάλυψη θέσεων εργασίας από ανέργους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων
 • Προάσπιση των συμφερόντων των Μηχανικών και αποκατάσταση του ρόλου τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας
 • Επίλυση των προβλημάτων των εργαζόμενων Μηχανικών
 • Διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων Μηχανικών
 • Επαφή με τους συναδέλφους νέων ειδικοτήτων και των Συλλόγων τους
 • Δικαιώματα Διπλωματούχων Μηχανικών - Δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΙ
 • Βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης  για τους νέους μηχανικούς που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών
 • Επαγγελματική κατάρτιση και διαρκής επιμόρφωση των Μηχανικών
 • Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και των Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος στο περιβάλλον των νέων δομών Αυτοδιοίκησης
 • Θεσμικό πλαίσιο έργων και μελετών του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
 • Διεκδίκηση αμοιβών
 • Ασφαλιστικό
 • Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
 • Φορολογικά θέματα


Δείτε τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Επαγγελματικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων του ΤΕΕ-ΑΜ, που συνεδριάζει στη Δράμα, πατώντας εδώ.

Δείτε τις ανακοινώσεις της Μόνιμης Επιτροπής Επαγγελματικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων του ΤΕΕ-ΑΜ, που συνεδριάζει στη Δράμα, πατώντας εδώ.

Δείτε τις προσκλήσεις συνεδριάσεων της Μόνιμης Επιτροπής Επαγγελματικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων του ΤΕΕ-ΑΜ, που συνεδριάζει στη Δράμα, πατώντας εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011
 

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Επισκέπτες Online

Έχουμε 37 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας