Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιομηχανίας

Η Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιομηχανίας δραστηριοποιείται στους εξής άξονες :

 • Απελευθέρωση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων
 • Μείωση της αστικής κατανάλωσης
 • Ενεργειακός χάρτης της περιοχής (ορθολογική αξιοποίηση ορυκτών και φυσικών πόρων). Διαχείριση και προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εισαγωγή της καινοτομίας στη βιομηχανική παραγωγή
 • Επεξεργασία προτάσεων για τη διευκόλυνση της προσέλκυσης και παρακολούθηση της πορείας ιδιωτικών επενδύσεων (ΒΙΟ.ΠΑ κλπ)
 • Βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και εκσυγχρονισμός της επιχειρηματικότητας
 • Προτάσεις για χωροθέτηση Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών περιοχών. Καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και προβλημάτων των τοπικών Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων
 • Διασύνδεση ΤΕΕ-ΑΜ, ΔΠΘ, Βιομηχανία : εφαρμογή νέων τεχνολογιών, διάχυση τεχνολογίας, εφαρμογή καινοτομικών λύσεων
 • Τεχνολογικά ατυχήματα (ΣΑΤΑΜΕ, Οδηγία Σεβέζο). Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία.
 • Νέα Υλικά - Πιστοποίηση - ταξινόμηση υλικών κατασκευαστικού κλάδου
 • Αναγκαία περιβαλλοντικά έργα - προβλήματα ρύπανσης. Διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων. Αστικό περιβάλλον (ανακύκλωση, δασικός πλούτος, αισθητική πόλεων). Διαχείριση υδατικών πόρων (υπόγεια - επιφανειακά ύδατα). Προστατευόμενες περιοχές (Ramsar, Natura 2000 κλπ). Προβλήματα ρύπανσης (θαλάσσιας, αέριας και επίγειας) και σταθμοί μέτρησης της ρύπανσης. Δημιουργία ανεξάρτητου φορέα ελέγχου της ρύπανσης, που δε θα υπόκειται σε κρατικό έλεγχο

 
Δείτε τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιομηχανίας του ΤΕΕ-ΑΜ, που συνεδριάζει στη Δράμα, πατώντας εδώ.

Δείτε τις ανακοινώσεις της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιομηχανίας του ΤΕΕ-ΑΜ, που συνεδριάζει στη Δράμα, πατώντας εδώ.

Δείτε τις προσκλήσεις συνεδριάσεων της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιομηχανίας του ΤΕΕ-ΑΜ, που συνεδριάζει στη Δράμα, πατώντας εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011
 

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Επισκέπτες Online

Έχουμε 39 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας