Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αρχιτεκτονικών Θεμάτων

3feeet

 

Τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του ΤΕΕ-ΑΜ, που συνεδριάζει στη Δράμα

 

 

21266530

 Οι ανακοινώσεις της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του ΤΕΕ-ΑΜ, που συνεδριάζει στη Δράμα

 

 

 

 epitr poiot_clipart 1
Οι προσκλήσεις συνεδριάσεων της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του ΤΕΕ-ΑΜ, που συνεδριάζει στη Δράμα

 

 

 

Η Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αρχιτεκτονικών Θεμάτων δραστηριοποιείται στους εξής άξονες :

 • Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός, Γενικά πολεοδομικά σχέδια, Ρυθμιστικά σχέδια, ΖΟΕ, Πολεοδομική Νομοθεσία, αυθαίρετη δόμηση, βιοκλιματική αρχιτεκτονική
 • Αναπτυξιακά - κοινωνικά - περιβαλλοντικά προβλήματα πόλεων και οικισμών. Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης
 • Περιφερειακή ανάπτυξη - Έργα Υποδομής. Χωροταξικά σχέδια αναπτυξιακών δράσεων
 • Καινοτομία και κοινωνία των γνώσεων και της πληροφορίας
 • Τουρισμός - υπηρεσίες
 • Περιβάλλον - πολιτισμός
 • Αστική ανάπτυξη - Ανάπτυξη της υπαίθρου
 • Επικοινωνίες - μεταφορές - δίκτυα (έργα υποδομής όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά είναι: σιδηρόδρομος, κάθετος άξονας, λιμάνι)
 • Πορεία του ΕΣΠΑ - Αξιοποίηση και η ορθολογική χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων και άλλων παράλληλων προγραμμάτων
 • Ανάπτυξη μέσα από το νέο χάρτη των Ο.Τ.Α ( Καλλικράτης). Αξιοποίηση των απασχολούμενων  ή εκλεγμένων συναδέλφων, στους νέους ΟΤΑ, μελών του ΤΕΕ-ΑΜ
 • Αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Αξιοποίηση και ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών, προβολή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής. Προστασία των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύγχρονο αρχιτεκτονικό έργο
 • Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί. Ρόλος και λειτουργία των ΕΠΑΕ
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012
 

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Επισκέπτες Online

Έχουμε 42 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας