Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας Πολεοδομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αρχιτεκτονικών Θεμάτων

3feeet

 

Τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας Πολεοδομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αρχιτεκτονικών Θεμάτων

 

 

21266530

 Οι ανακοινώσεις της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας Πολεοδομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αρχιτεκτονικών Θεμάτων

 

 

 

 epitr poiot_clipart 1
Οι προσκλήσεις συνεδριάσεων της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας Πολεοδομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αρχιτεκτονικών Θεμάτων

 

 


Η Μόνιμη Επιτροπή Ανάπτυξης και Εξέλιξης των Ηλεκτρονικών Υποδομών και Υπηρεσιών του Τμήματος δραστηριοποιείται στους εξής άξονες :

  • Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός,  Γενικά πολεοδομικά σχέδια, Ρυθμιστικά σχέδια, ΖΟΕ, Πολεοδομική Νομοθεσία, αυθαίρετη δόμηση, βιοκλιματική αρχιτεκτονική.
  • Τα αναπτυξιακά - κοινωνικά - περιβαλλοντικά προβλήματα πόλεων και οικισμών. Η εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης.
  • Περιφερειακή ανάπτυξη- Έργα Υποδομής:

  - χωροταξικά σχέδια αναπτυξιακών δράσεων.
  - καινοτομία και κοινωνία των γνώσεων και της πληροφορίας.
  - τουρισμός - υπηρεσίες.
  - περιβάλλον - πολιτισμός.
  - αστική ανάπτυξη.
  - ανάπτυξη της υπαίθρου.
  - επικοινωνίες - μεταφορές - δίκτυα (έργα υποδομής όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά είναι: σιδηρόδρομος, κάθετος άξονας, λιμάνι).
  - η πορεία του ΕΣΠΑ - Η αξιοποίηση και η ορθολογική χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων και άλλων παράλληλων προγραμμάτων.
  - η ανάπτυξη μέσα από το νέο χάρτη των Ο.Τ.Α ( Καλλικράτης): Αξιοποίηση των απασχολούμενων  ή εκλεγμένων συναδέλφων, στους νέους ΟΤΑ, μελών του ΤΕΕ-ΑΜ.

  •      Η αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
  •      Αξιοποίηση και ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών, προβολή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής.
  •      Το σύγχρονο  αρχιτεκτονικό έργο - Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί - ο ρόλος και η λειτουργία των ΕΠΑΕ.
  •      Προστασία των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014
 

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Επισκέπτες Online

Έχουμε 41 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας