Μόνιμη Επιτροπή Ανάπτυξης και Εξέλιξης των Ηλεκτρονικών Υποδομών και Υπηρεσιών του Τμήματος - Καβάλα

3feeet

 

Τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Ανάπτυξης και Εξέλιξης των Ηλεκτρονικών Υποδομών και Υπηρεσιών του Τμήματος

 

 

21266530

 Οι ανακοινώσεις της Μόνιμης Επιτροπής Ανάπτυξης και Εξέλιξης των Ηλεκτρονικών Υποδομών και Υπηρεσιών του Τμήματος

 

 

 

 epitr poiot_clipart 1
Οι προσκλήσεις συνεδριάσεων της Μόνιμης Επιτροπής Ανάπτυξης και Εξέλιξης των Ηλεκτρονικών Υποδομών και Υπηρεσιών του Τμήματος

 

 


Η Μόνιμη Επιτροπή Ανάπτυξης και Εξέλιξης των Ηλεκτρονικών Υποδομών και Υπηρεσιών του Τμήματος δραστηριοποιείται στους εξής άξονες :

1. Οργάνωση σε Καβάλα και  Δράμα ηλεκτρονικών υποδομών υποστήριξης των επαγγελματικών αναγκών των μηχανικών και καθημερινών τους δραστηριοτήτων (με την ενδεικτική ονομασία π.χ. ''το  help desk του μηχανικού), που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: ηλεκτρονικά βοηθήματα, τράπεζα προτύπων, πρόσβαση στη νομοθεσία, ηλεκτρονική και συμβατική βιβλιοθήκη, ενημερωτικά ιστολόγια και forum αμφίδρομης επικοινωνίας και ενημέρωσης, μέσα επικοινωνίας, μέσα αναπαραγωγής.
2. Οργάνωση και λειτουργία σε Καβάλα και  Δράμα του ηλεκτρονικού και φυσικού γραφείου νέων μηχανικών.
3. Αναβάθμιση, ανανέωση και ενίσχυση της ιστοσελίδας με νέες δυνατότητες ώστε να καταστεί ένα πολυχρηστικό εργαλείο για τους συναδέλφους και την ενημέρωση. Ειδικότερα η αναμόρφωση της ιστοσελίδας θα περιλαμβάνει και τομείς, όπως :
• φορολογικών ερωτημάτων,
• ενημέρωσης για προγράμματα επιδοτήσεων μηχανικού και  θέσεις εργασίας,
• ερωτoαπαντήσεων  νομοθεσίας (Ν.4178/2013 κλπ.)
• αρχείου ψηφιοποιημένων χαρτών και όρων δόμησης με διαρκή ενημέρωσή του,
• θεμάτων & προβλημάτων κάθε ειδικότητας ξεχωριστά.
4. Ανάπτυξη δομής υποστήριξης του επαγγέλματος από το ΤΕΕ–ΑΜ, μέσω εξειδικευμένων συναδέλφων, προς όλους τους μηχανικούς για παροχή τεχνικών, νομικών και διαδικαστικών συμβουλών, για το σύνολο των θεμάτων άσκησης του επαγγέλματος, αλλά και προς ενδιαφερόμενους για επενδύσεις και αδειοδοτήσεις.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014
 

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Επισκέπτες Online

Έχουμε 25 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας