Μόνιμη Επιτροπή Επικοινωνίας και Αλληλεγγύης - Καβάλα

3feeet

 

Τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Επικοινωνίας και Αλληλεγγύης

 

 

21266530

 Οι ανακοινώσεις της Μόνιμης Επιτροπής Επικοινωνίας και Αλληλεγγύης

 

 

 

 epitr poiot_clipart 1
Οι προσκλήσεις συνεδριάσεων της Μόνιμης Επιτροπής Επικοινωνίας και Αλληλεγγύης

 

 


Η Μόνιμη Επιτροπή Επικοινωνίας και Αλληλεγγύης δραστηριοποιείται στους εξής άξονες :

1. Δράσεις και πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση της εσωτερικής συνοχής την ανάπτυξη και την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του ΤΕΕ-ΑΜ αλλά και των κλαδικών συλλόγων που έχουν έδρα στην Ανατολική Μακεδονία.
2. Διερεύνηση δυνατοτήτων συλλογικής αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων των μελών μας είτε αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος είτε την ασφάλιση και την ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
3. Διερεύνηση τρόπου δημιουργίας και λειτουργία ¨Ταμείου Αλληλεγγύης Μηχανικών¨ του ΤΕΕ-ΑΜ.
4. Ανάληψη πρωτοβουλιών εθελοντικής δράσης σε διάφορους τομείς, τρέχοντα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά θέματα, ανθρωπιστικά προβλήματα και προβλήματα κοινωνικής ανάγκης και υγείας, τράπεζα αίματος, θέματα εκτάκτων αναγκών, κλπ
5. H διοργάνωση και προβολή πολιτιστικών, αθλητικών, κοινωνικών εκδηλώσεων που προάγουν το κύρος της κοινωνίας των Μηχανικών.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014
 

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Επισκέπτες Online

Έχουμε 50 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας