Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων - Καβάλα

3feeet

 

Τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Επαγγελματικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων

 

 

21266530

 Οι ανακοινώσεις της Μόνιμης Επιτροπής Επαγγελματικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων

 

 

 

 epitr poiot_clipart 1
Οι προσκλήσεις συνεδριάσεων της Μόνιμης Επιτροπής Επαγγελματικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων

 

 


Η Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων δραστηριοποιείται στους εξής άξονες :

1. Κωδικοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων για παλιές και νέες ειδικότητες και αντιμετώπιση νομοθετικών ρυθμίσεων που παρεμβαίνουν στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, ανοίγοντας επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους κατωτέρου επιπέδου σχολών (μέσω  δημιουργίας ομάδας εργασίας η οποία σε συνεργασία με τους κλαδικούς συλλόγους των μηχανικών θα επεξεργαστεί θέσεις σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα κάθε ειδικότητας,  τις οποίες θα προωθήσει έγκαιρα στο κεντρικό ΤΕΕ).
2. Επαφή με τους καταλλήλους φορείς για προώθηση των προτάσεων επίλυσης θεμάτων επαγγελματικών δικαιωμάτων, επαφή με τους συναδέλφους νέων ειδικοτήτων και των συλλόγων τους.
3. Διερεύνηση της ρύθμισης για ισοδυναμία των τίτλων σπουδών που χορηγούνται από τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας μας με το Αγγλοσαξονικό Master.
4. Προτάσεις για επίλυση θεμάτων και προβλημάτων θεσμικού, οργανωτικού, οικονομικού και διοικητικού χαρακτήρα που δυσχεραίνουν ή βάζουν κωλύματα την άσκηση του επαγγέλματος.
5. Δρομολόγηση διαδικασιών διαβούλευσης και επικοινωνίας με υπηρεσίες αιχμής προκειμένου να υιοθετούνται κώδικες δεοντολογίας, καλών  πρακτικών και συναντίληψης.
6. Προτάσεις για επίλυση προβλημάτων που απαντώνται στην καθημερινή επαφή με υπηρεσίες (καθυστερήσεις, υποστελέχωση, γραφειοκρατία, δυστοκία λήψης αποφάσεων, κλπ).  Ειδικότερα και όχι περιοριστικά :
• Κατάθεση και προώθηση συγκεκριμένων και ρεαλιστικών προτάσεων για την ομαλή και ταχύτερη διεκπεραίωση από τις τεχνικές υπηρεσίες, των υποθέσεων κάθε μορφής των συναδέλφων μηχανικών και πολιτών, όπως: τήρηση πρωτοκόλλου, ωράρια λειτουργίας, βελτίωση στελέχωσης, θέματα αμφίδρομης καλής συμπεριφοράς, γραφείο και χώρος μηχανικών κλπ. στις Δ/νσεις Δόμησης Καβάλας και Δράμας και τις τεχνικές υπηρεσίες  των Δήμων .
• Καθιέρωση 2 κοινών επιτροπών ΤΕΕ-ΑΜ  και Διευθύνσεων Δόμησης  Δόμησης (στους δύο  νομούς), με υποχρέωση  αμοιβαίας θεσμοθέτησης, μηνιαίας κοινής συνεδρίασης με γραπτά κείμενα και τεκμηριωμένες απαντήσεις για την επίλυση και ερμηνεία θεμάτων (κοινοποίηση τους στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ-ΑΜ).
7. Διασφάλιση, διατήρηση και υποστήριξη με κάθε μέσο των δομών του ΤΣΜΕΔΕ σε Δράμα και Καβάλα και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
8. Διεκδίκηση αμοιβών μηχανικών.
9. Επεξεργασία θέσεων για  τροποποίηση των νόμων περί αναθέσεως μελετών και έργων.
10. Θέσεις και γνωμοδοτήσεις επί τεχνικών και διαχειριστικών θεμάτων που αφορούν έργα και μελέτες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αυτεπαγγέλτως από το ΤΕΕ, είτε μετά από αίτηση.
11. Έλεγχος πληρότητας πραγματογνωμοσυνών.
12. Εξέταση της εμπλοκής του ΤΣΜΕΔΕ στην Τράπεζα Αττικής και θέματα  συνεργασίας με αυτήν για διερεύνηση περιθωρίων δημιουργίας ειδικών προνομίων για τους Μηχανικούς.
13. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και σεμιναρίων απόκτησης τεχνογνωσίας πάνω σε τρέχοντα  θέματα που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος (π.χ. νέες διατάξεις και όροι άσκησης του επαγγέλματος, διευκρινήσεις θεμάτων και απαντήσεις επί ερωτημάτων, επίλυση προβλημάτων ασαφειών και πολυνομίας, Ν.4178/2013, άδειες λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος πραγματογνωμοσύνες, πυρασφάλεια με συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ΚΕΝΑΚ,  φορολογικά, τεχνικοί ασφαλείας, εκτιμητές, πιστοποίηση, κλπ).
14. Ημερίδες ενημέρωσης του κοινού και ειδικών επαγγελματικών κατηγοριών για επίκαιρα τεχνικοοικονομικά θέματα (π.χ. εξοικονόμηση κατ’ οίκον, κτηματολόγιο, τακτοποίηση αυθαιρέτων – ενημέρωση κοινού μέσω τύπου για αναγκαιότητα, σκοπιμότητα, κινδύνους.
ηλεκτρονική ταυτότητα – ελεγκτές δόμησης κλπ. )

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014
 

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Επισκέπτες Online

Έχουμε 47 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας