Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης - Δράμα

3feeet

 

Τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

 

21266530

 Οι ανακοινώσεις της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

 

 

 epitr poiot_clipart 1
Οι προσκλήσεις συνεδριάσεων της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

 


Η Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης δραστηριοποιείται στους εξής άξονες :

1. Ο εθνικός και ο περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός και τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια.
2. Το ζήτημα του ρυθμιστικού σχεδίου Καβάλας και του διπόλου  Καβάλας -Δράμας.
3. Παρακολούθηση χωροταξικών Περιφέρειας- Καβάλας -Δράμας και πολεοδομικών μελετών πόλεων, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ, κλπ.
4. Τρόποι αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης.
5. Τουρισμός και πολιτισμός, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, υπηρεσίες, χρήσεις γης σε παράκτιες περιοχές και ορεινούς όγκους.
6. Αστική ανάπτυξη και νέες περιαστικές εξαπλώσεις.
7. Ανάπτυξη της υπαίθρου και των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών.
8. Αξιοποίηση και η ορθολογική χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων και άλλων παράλληλων προγραμμάτων
9. Ανάπτυξη μέσα από το νέο χάρτη των Ο.Τ.Α.  
10. Αναπτυξιακά - κοινωνικά - περιβαλλοντικά και λειτουργικά προβλήματα πόλεων και οικισμών.
11. Περιφερειακή ανάπτυξη.
12. Εξέταση θεμάτων (σκοπιμότητα, προοπτικές, θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης, παρακολούθηση εξέλιξης, διενέξεις) μεγάλων έργων υποδομής όπως συνδυασμένες μεταφορές και διαμετακομιστικά δίκτυα, επικοινωνίες, διευρωπαϊκά δίκτυα και οδικοί άξονες, λιμάνι, αεροδρόμιο, σιδηρόδρομος, ενεργειακά έργα και δίκτυα, μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, κλπ
13. Χωροταξικά σχέδια αναπτυξιακών δράσεων.
14. Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης.
15. Συνεργασίες με άλλους αρμόδιους φορείς.
16. Εξελίξεις για εντάξεις περιοχών σε σχέδια πόλης μετά το νόμο 4178/13-Προετοιμασία (σχέδιο Περιγιαλίου).
17. Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014
 

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Επισκέπτες Online

Έχουμε 32 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας