Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος - Καβάλα

3feeet

 

Τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος

 

 

21266530

 Οι ανακοινώσεις της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος

 

 

 

 epitr poiot_clipart 1
Οι προσκλήσεις συνεδριάσεων της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος

 

 


Η Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος δραστηριοποιείται στους εξής άξονες :

1. Περιβάλλον, αειφόρος ανάπτυξη.
2. Τοπική καταγραφή και ανάλυση κρίσιμων περιβαλλοντικών ζητημάτων.
3. Διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ, Φο.ΔιΣ.Α.-ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.A.E., ανακύκλωση, επεξεργασία, ΧΥΤΥ, ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, αποκατάσταση εδαφών).
4. Διαχείριση υγρών αποβλήτων (αστικών-βιομηχανικών).
5. Διαχείριση υδατικών πόρων (υπόγεια-επιφανειακά ύδατα).
6. Προβλήματα ρύπανσης (θαλάσσιας, αέριας και επίγειας) και σταθμοί μέτρησης της ρύπανσης.
7. Θέματα ηχητικής ρύπανσης.
8. Αναγκαία περιβαλλοντικά έργα.
9. Αστικό περιβάλλον (ανακύκλωση, δασικός πλούτος, αισθητική πόλεων).
10. Προστατευόμενες περιοχές (Ramsar, Natura 2000 κλπ).
11. Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014
 

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Επισκέπτες Online

Έχουμε 45 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας