Μόνιμη Επιτροπή Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων, Τεχνικής Παιδείας και Διασύνδεσης, Έρευνας και Καινοτομίας, Αξιοποίησης Πλαισίου Κοινωνικής Οικονομίας - Δράμα

3feeet

 

Τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων, Τεχνικής Παιδείας και Διασύνδεσης, Έρευνας και Καινοτομίας, Αξιοποίησης Πλαισίου Κοινωνικής Οικονομίας

 

 

21266530

 Οι ανακοινώσεις της Μόνιμης Επιτροπής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων, Τεχνικής Παιδείας και Διασύνδεσης, Έρευνας και Καινοτομίας, Αξιοποίησης Πλαισίου Κοινωνικής Οικονομίας

 

 

 

 epitr poiot_clipart 1
Οι προσκλήσεις συνεδριάσεων της Μόνιμης Επιτροπής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων, Τεχνικής Παιδείας και Διασύνδεσης, Έρευνας και Καινοτομίας, Αξιοποίησης Πλαισίου Κοινωνικής Οικονομίας

 

 

 

Η Μόνιμη Επιτροπή Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων, Τεχνικής Παιδείας και Διασύνδεσης, Έρευνας και Καινοτομίας, Αξιοποίησης Πλαισίου Κοινωνικής Οικονομίας δραστηριοποιείται στους εξής άξονες :

1. Παρακολούθηση επικείμενων και ανοικτών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ένταξης πράξεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία και ευρωπαϊκά, τομεακά και περιφερειακά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα είτε για πιθανή συμμετοχή του ΤΕΕ-ΑΜ είτε για ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ.
2. Συγκέντρωση και επεξεργασία προτάσεων για αντίστοιχες πράξεις με συμμετοχή του Τμήματος είτε μελών του ΤΕΕ-ΑΜ.
3. Υποβοήθηση τοπικής αυτοδιοίκησης για την ένταξη πράξεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
4. Επίβλεψη και παρακολούθηση της πορείας  εξέλιξης σχετικών πράξεων που έχει αναλάβει το ΤΕΕ-ΑΜ.
5. Διερεύνηση υλοποίησης δράσεων μέσω επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας (Ν.4019/2011) με τη συμμετοχή του ΤΕΕ-ΑΜ ως φορέα, είτε του νομικού προσώπου ‘’Μηχανικοί για την Κοινωνία’’ είτε για την συμμετοχή μελών του ΤΕΕ-ΑΜ, είτε με Προγραμματικές Συμβάσεις με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
6. Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης  (Α’ και Β βαθμού) καθώς και  με τους τεχνολογικούς, ακαδημαϊκούς, διαχειριστικούς, αναπτυξιακούς φορείς και φορείς κοινωνικής οργάνωσης της Περιφέρειας ΑΜΘ, και διασύνδεση του ΤΕΕ-ΑΜ, με ΔΠΘ, ΤΕΙΑΜΘ, Ευρωπαϊκούς Θεσμούς,  Ινστιτούτα Έρευνας  Τεχνολογίας και Ανάπτυξης, κλπ, για παροχή επιμόρφωσης και για εφαρμογή νέων τεχνολογιών, διάχυση τεχνολογίας, εφαρμογή καινοτομικών λύσεων.
7. Συνεργασία με φορείς υποβοήθησης της καινοτομίας και σταθερή επαφή με την κοινωνία των γνώσεων και της πληροφορίας, και αναζήτηση συνεργασιών και ευκαιριών μέσω εργαλείων και προγραμμάτων προώθησης της καινοτόμου επιχειρηματικής δράσης και ιδιαίτερα της υποβοήθησης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της έξυπνης εξειδίκευσης, εν  όψει και της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
8. Τεχνολογικά πάρκα και θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.
9. Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 29 Σεπτέμβριος 2014
 

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Επισκέπτες Online

Έχουμε 42 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας