Μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ-ΑΜ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος είναι επταμελές και αποτελείται από 5 αιρετά μέλη και 2 που ορίζονται από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ-ΑΜ, έχουν εκλεγεί οι :

Τακτικά Μέλη

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Λουτρούκης Στυλιανός, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
Ιακωβίδης Ιωάννης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αναπληρωτής
Ανθυμίδης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός
Γεωργόπουλος Θεολόγος, Πολιτικός Μηχανικός
Πετρομελίδης Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός
Κουβέλης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός
Παπαδόπουλος Νικόλαος, Μηχανολόγος Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                
Τερζίδης Μιχαήλ, Πολιτικός Μηχανικός
Λατσίνογλου Βασίλειος, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
Νικολαίδης Παναγιώτης, Πολιτικός & Αγρ.Τοπογράφος  Μηχανικός
Δημοσθενόπουλος Βασίλειος, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Βογιατζής Αναστάσιος, Μηχανολόγος Μηχανικός
Μόσχου Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014
 

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Επισκέπτες Online

Έχουμε 36 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας