Δόθηκε η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των παλαιών ασφαλισμένων για το Α' εξάμηνο 2015 μέχρι 30-09-2015

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Δ.Ε. του  ΤΣΜΕΔΕ,  μετά από τα αιτήματα των φορέων του κλάδου, κατά τη συνεδρίαση της 24ης Αυγούστου αποφασίστηκε για τους παλαιούς ασφαλισμένους η παράταση της προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Α΄εξαμήνου 2015 έως την 30-09-2015.

Η  απόφαση αυτή   επικυρώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ της 27.08.2015

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015
 
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 19.101 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Θέσεις μηχανικών σε Υπουργεία, Εποπτευόμενους Φορείς και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με το νέο Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα. Μία θέση ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στο Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ στην Καβάλα.

Προσόντα: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, και   β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

 
1ο Φεστιβάλ Via Egnatia

alt  Πρόσκληση

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015
 
Πρόσκληση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο» από το Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.

Για 4η συνεχή χρονιά στο Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. λειτουργεί  το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) με τίτλο «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο».
Το ΜΠΣ απευθύνεται κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά, σε μηχανικούς, γεωτεχνικούς, περιβαλλοντολόγους αλλά και γενικότερα σε πτυχιούχους σχολών Θετικών επιστημών, Οικονομολόγων και συναφών επιστημονικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Πρόκειται για καινοτόμο ΜΠΣ επικεντρωμένο μεν στη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων, αλλά σε συνθήκες έλλειψης νερού (συνθήκες λειψυδρίας).

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 20 Αυγούστου 2015
 
Εφαρμογή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ΤΣΜΕΔΕ

Με το άρθρο 39 του Ν.4331/2015 οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-Τομείς Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και υπάγονται στο ″ΝΕΟ″ ασφαλιστικό (δηλαδή έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά σε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 01.01.1993), έχουν τη δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις όποιος επιθυμεί να επιλέξει κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία μπορεί να υποβάλλει τη σχετική αίτηση.

Για να είναι δυνατόν να υλοποιηθεί το αίτημα θα πρέπει κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης να μην υπάρχουν οφειλές προς το ΕΤΑΑ-Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ) ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών να έχει γίνει υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης και να υπάρχει ενημερότητα.

Η εφαρμογή της αίτησης υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία (του αρ. 39 Ν.4331/2015), για τους ελεύθερους επαγγελματίες που υπάγονται στο «νέο» ασφαλιστικό, λειτουργεί στο σύνδεσμο : http://www.tsmede.gr/n4331/ .

Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στο σύνδεσμο: http://tinyurl.com/o67yxhq

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 20 Αυγούστου 2015
 
Εξόφληση εισφορών ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ATTICA BANK ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ

Η ATTICA BANK ανακοινώνει ότι όλοι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ και οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ μπορούν να εξοφλούν τις εισφορές τους προς το ΤΕΕ και το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ μέσω πιστωτικής κάρτας της Τράπεζας σε 12 άτοκες δόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ - Προϋπόθεση για την επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους (παλαιό και νέο ασφαλιστικό) σχετικά με την έκδοση της σχετικής υπουργικής εγκυκλίου υπ.αριθμ: Φ.10043/οικ.32742/811 με θέμα "Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4331/2015-Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ".
Τονίζουμε δε την προσοχή στους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους οι οποίοι θα πρέπει να μην έχουν οφειλές προς το ΕΤΑΑ μέχρι την 31/12/2014 ή να βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και να καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του Α εξαμήνου 2015.
Επομένως, όσοι επιθυμούν να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης και ειδικά για τον διακανονισμό του Ν.4321/2015 η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης διακανονισμού παραμένει μέχρι την 31 Ιουλίου 2015 στις 12.00 ΜΜ μέσω του site του ΤΣΜΕΔΕ, ενώ παράλληλα ισχύει η υποβολή αίτησης του εν λόγω διακανονισμού για τους ασφαλισμένους μας με την φυσική τους παρουσία (ή με εξουσιοδότηση σε περίπτωση αδυναμίας του ιδίου) στην κεντρική υπηρεσία ή στα κατά τόπους γραφεία / τμήματα

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015
 
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Ρύθμιση για ασφαλισμένους

Σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφο 7 του ν. 4331/2015 , γίνονται ρυθμίσεις (για ασφαλισμένους παλαιούς και νέους)

«Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 39 του ν.4331/2015 – Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015
 
Δήμος Καβάλας - Ημερίδα Κατάρτισης στελεχών Ο.Τ.Α.

Ο Δήμος Καβάλας πραγματοποιεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015, στην Καβάλα, στο Airotel Galaxy Hotel (Αίθουσα Φίλιππος, Ελ. Βενιζέλου 27), από τις 10:00 έως τις 14:00 Ημερίδα με θέμα: «Η ενσωμάτωση της εξοικονόμησης ενέργειας στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την λειτουργία ΟΤΑ – Οφέλη και προκλήσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο»

Βασικές πληροφορίες για την θεματολογία της ημερίδας

- Πρόγραμμα

- Σύνδεσμος για να υποβάλετε ηλεκτρονικά έντυπο συμμετοχής

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015
 

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Νεότερη Ενημέρωση

Επισκέπτες Online

Έχουμε 30 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας

TEE - AM Newsletter

Με την εγγραφή σας στο newsletter ενημερώνεστε άμεσα για διάφορα θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες του ΤΕΕ-ΑΜ.
Αποδέχομαι τους όρους χρήσης