Ενημέρωση - Σελίδα 2 από 2 - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Μητρώο Μηχανικών και Τεχνικών Εταιρειών του ΤΕΕ/ΑΜ που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας, μπορούν να αναζητήσουν στη διεύθυνση https://rb.gy/1s4mbk, στο Μητρώο Μηχανικών και Τεχνικών Εταιρειών του ΤΕΕ/ΑΜ, συναδέλφους μηχανικούς που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021.

Διευκρινίσεις της Πρόσκλησης για την ανάθεση έκδοσης αδειών μικρής κλίμακας από το Επιμελητήριο Καβάλας Συνδικαιούχο της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5032955

Το Εμπορικό Επιμελητήριο Καβάλας απέστειλε διευκρινιστική επιστολή σχετικά με την πρόσκληση για την ανάθεση του έργου της έκδοσης αδειών μικρής κλίμακας, την οποία μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση: https://cloud.degoo.com/share/6Y0IkaTdNl86p3JFiA_fXw Με την επιστολή, διευκρινίζεται πως στην υπ Αρ. Πρωτ. : 2497/30.11.2021 δημοσίευση της πρόσκλησης για την ανάθεση της έκδοσης αδειώνμικρής κλίμακας από το Επιμελητήριο Καβάλας, Συνδικαιούχο της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 […]

Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΑΜ για τη δημιουργία ψηφιακής τράπεζας πληροφοριών για κτίρια που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας συγκροτεί Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την καταγραφή, κωδικοποίηση και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, για να συμβάλλει στην προσπάθεια που επιχειρείται σε κεντρικό επίπεδο από το ΤΕΕ να δημιουργηθεί μία ψηφιακή τράπεζα πληροφοριών για κτίρια της Ελλάδας (διατηρητέα και μη) που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Οι πληροφορίες που θα περιέχονται στην […]

Συμμετοχή στο Μητρώο Μηχανικών και Τεχνικών Εταιρειών του ΤΕΕ/ΑΜ που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας, από την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021, θα έχει δημοσιευμένο, στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του, μητρώο μηχανικών και τεχνικών εταιριών του Τμήματος που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021, ως: Σύμβουλοι Έργου, Ανάδοχοι-Προμηθευτές Έργου, Ενεργειακοί Επιθεωρητές για Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί για Άδεια/Μελέτη/Κατασκευή Έργων […]

Πρόσκληση για την ανάθεση έκδοσης αδειών μικρής κλίμακας από το Επιμελητήριο Καβάλας Συνδικαιούχο της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας»

Ο Δήμος Καβάλας και το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποιούν από κοινού την Πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 και απευθύνουν πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε μηχανικούς ή τεχνικές εταιρείες με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας για την ανάθεση του έργου για χορήγηση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) σύμφωνα με το ΦΕΚ1843/Β`/13.5.2020 σε αντικατάσταση της 69701/4461/12-10-2018 Υπουργικής Απόφασης καθώς και συμπλήρωση και τροποποίηση […]