ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Οι επιτυχόντες των εξετάσεων μπορούν να παραλάβουν τις άδειες άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Για την παραλαβή των εγγράφων είναι απαραίτητος ο ΑΜ υποψηφίου που χρησιμοποιήθηκε κατά την υποβολή των δικαιολογητικών και η ταυτότητα.