Η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής από τις 4-12-2019 έως 4-1-2023

team-member

Παυλίδης Απόστολος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Πρόεδρος
team-member

Λαζαρίδης Σωτήρης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Αντιπρόεδρος
team-member

Μπάκα Μαρία

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Γενικός Γραμματέας
team-member

Γουναρίδης Μαρίνος

Μηχανολόγος Μηχανικός
Μέλος
team-member

Κυριαζίδης Δημήτρης

Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μέλος
team-member

Νάστος Γιώργος

Μηχανικός Χωροταξίας & Πολεοδομίας
Μέλος
team-member

Παράσχου Κωνσταντίνος

Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος
team-member

Σαμουρκασίδου Έλενα

Μηχανικός Χωροταξίας & Πολεοδομίας
Μέλος
team-member

Χόης Στέλιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μέλος