Αγγελίες Εξωτερικού

Ενημέρωση για τα μέλη του ΤΕΕ-ΑΜ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για συμμετοχή στη δράση με τίτλο: “Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) άνεργων στον παραγωγικό τομέα Β΄ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση” Το ΤΕΕ ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν.3614-2007 (ΦΕΚ 267/Α) των πράξεων με κωδ.ΟΠΣ 374743 374744, από κοινού με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρομής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το […]

Εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει Μεταλλειολόγο μηχανικό

Η εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει Μεταλλειολόγο Μηχανικό για  την θέση επιβλέποντος μηχανικού – μηχανικού παραγωγής σε λατομείο μαρμάρων στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας.  Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει την ικανότητα:       Να προετοιμάζει και να επιβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων εξόρυξης.       Να ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών […]

Τεχνική Εταιρεία ζητεί την συνεργασία δυο μηχανικών για εργοτάξιο

Τεχνική Εταιρεία ζητεί την συνεργασία δυο μηχανικών για εργοτάξιο της περιοχής Καβάλας. 1 Πολιτικό μηχανικό 1 Μηχανολόγο μηχανικό Τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας για πλήρη απασχόληση στο συγκεκριμένο οικοδομικό έργο. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : s.georgiadis@ekater.gr Πληροφορίες κ.Νίκο Σωτηρέλη 6973744985