Εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει Μεταλλειολόγο μηχανικό

Πληροφoρίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης:

email Επιχείρησης:

Διεύθυνση Επιχείρησης:

Τίτλος Θέσης:

Παροχές θέσης:

Εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει Μεταλλειολόγο μηχανικό

Η εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει Μεταλλειολόγο Μηχανικό για  την θέση επιβλέποντος μηχανικού – μηχανικού παραγωγής σε λατομείο μαρμάρων στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας.

 Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει την ικανότητα:

  •       Να προετοιμάζει και να επιβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων εξόρυξης.
  •       Να ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών που προβλέπονται στους κανονισμούς.
  •       Να ελέγχει την εφαρμογή των διαδικασιών παραγωγής και λειτουργίας του λατομείου.
  •       Να διενεργεί σεμινάρια εκπαίδευσης του προσωπικού.

 Προφίλ υποψηφίου:

  •       Ηλικία 25-35 ετών.
  •       Πτυχίο Μεταλλειολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ορυκτών Πόρων.
  •       Γνώσεις Υπολογιστών (Μicrosoft Οffice, Autocad).
  •       Γνώση Αγγλικών.
  •       Επιθυμητή εμπειρία σε ανάλογη θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικά σημειώματα στη διεύθυνση: albanopoulos@iktinos.gr


ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Δ/νση Λατομείων: Αισχύλου 11, 66100 Δράμα

τηλ. +30 25210 45683

φαξ +30 25210 35520