Τεχνική Εταιρεία ζητεί την συνεργασία δυο μηχανικών για εργοτάξιο

Πληροφoρίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης:

email Επιχείρησης:

Διεύθυνση Επιχείρησης:

Τίτλος Θέσης:

Παροχές θέσης:

Τεχνική Εταιρεία ζητεί την συνεργασία δυο μηχανικών για εργοτάξιο

Τεχνική Εταιρεία ζητεί την συνεργασία δυο μηχανικών για εργοτάξιο της περιοχής Καβάλας.

1 Πολιτικό μηχανικό

1 Μηχανολόγο μηχανικό

Τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας για πλήρη απασχόληση στο συγκεκριμένο οικοδομικό έργο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : s.georgiadis@ekater.gr

Πληροφορίες κ.Νίκο Σωτηρέλη 6973744985