Πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Μηχανικών της ΕΕΤΑΑ
Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την εγγραφή στο Μητρώο Μηχανικών - Μελετητών της,
από το οποίο θα αντλεί συνεργάτες κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.eetaa.gr:40443/login
Το κείμενο της πρόσκλησης είναι δημοσιευμένο εδώ ->https://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2020/06/22062020_prosklisis_v5.pdf
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας