Πανελλαδική Απεργία - Αποχή από 25/1 έως 29/1/2016.

Πανελλαδική Απεργία  - Αποχή  από 25/1 έως 29/1/2016 από το σύνολο των Τεχνικών Συμβουλίων και Επιτροπών που έχουν τεχνικό αντικείμενο, προφανώς συμπεριλαμβανόμενων και των Επιτροπών Δημοπράτησης, από 25/1 έως 29/1/2016από το σύνολο των Τεχνικών Συμβουλίων. 

Πανελλαδική Απεργία - Αποχή

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας