ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ
 

 


1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ, στην Επιτροπή Καθορισμού Ορίων Αιγιαλού, της Παραλίας και του Παλαιού Αιγιαλού συμπεριλαμβανόμεων και καθορισμού όχθης, παλαιάς όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και των πλεύσιμων ποταμών (άρθρ. 3 και 31 του Ν.2971/2001) στο νομό Καβάλας.
Ειδικότητα : Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί. Συμπληρώστε και απόστείλετε τη φόρμα (εδώ)

2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ, στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Καβάλας.                                                                                                                                                                                                       Όλες οι ειδικότητες. Συμπληρώστε και απόστείλετε τη φόρμα (εδώ)
Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας