Συνεχίζεται και την επόμενη εβδομάδα η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών

Συνεχίζεται και την επόμενη εβδομάδα  απο 8.02. έως 12.02 η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό Αντικείμενο (π.χ. Επιτροπές Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, Αυθαιρέτων κλπ), συμπεριλαμβανομένων και των Επιτροπών Δημοπράτησης  Αναλυτικά

 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας