Συγκρότηση νέων ΣΥΠΟΘΑ (Α) και (Β)

Ενόψει της συγκρότησης των νέων Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) (Α) και (Β) στις Περιφερειακές Ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας καλούνται οι συνάδελφοι Μηχανικοί, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Χωροτάκτη - Πολεοδόμου Μηχανικού, που ενδιαφέρονται να εκπροσωπήσουν το ΤΕΕ στα νέα ΣΥΠΟΘΑ (Α) και (Β), να ακολουθήσουν τους παρακάτω συνδέσμους και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους.

Συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) (Α) και (Β) της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

Συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) (Α) και (Β) της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας

 
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας