Πρόσκληση για επιλογή στελέχους υποστήριξης (Μηχανικού) του Επιμελητηρίου Καβάλας

Το Επιμελητήριο Καβάλας απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με φυσικό πρόσωπο, ενός (1) Μηχανικού, προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες ως μέλος Ομάδας του Έργου.

Το Στέλεχος Υποστήριξης για το έργο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έως 28/02/2022. Σε περίπτωση παράτασης του διαστήματος της Πράξης, η διάρκεια του έργου ενδέχεται να παραταθεί για αντίστοιχο διάστημα. Το συνολικό ποσό που έχει εγκριθεί για το Υποέργο είναι 70.000,00€. Η συνολική αμοιβή της σύμβασης μίσθωσης έργου θα υπολογιστεί βάσει του ασφαλιστικού καθεστώτος του στελέχους που θα απασχοληθεί στο έργο, σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να ξεπερνά τα 750 ευρώ ως καθαρές αποδοχές μηνιαίως. Η αμοιβή του στελέχους θα καταβάλλεται τμηματικά σε τριμηνιαία βάση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις εκδήλωσηςενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ,  μέχρι τις 06/05/2021 και ώρα 13:00 μ.μ., με συνημμένα τα απαραίτητα  έντυπα σε μορφή PDF, με την ένδειξη:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Πρόσκληση Επιλογής Στελέχους Υποστήριξης (θέση Μηχανικού)

του Επιμελητηρίου Καβάλας, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας»

με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 (Υποέργο 3)

Δείτε ή κατεβάστε το σχετικό αρχείο, πατώντας εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 26 Απριλίου 2021
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας