O Λογαριασμός μου - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Close

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) στη «Διασφάλιση Ποιότητας». Τεχνικός Σύμβουλος στα Λιπάσματα Καβάλας. Πρόεδρος της Δ.Ε του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας Διετέλεσε:
• Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλ. Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων-Τμ. Ανατολικής Μακεδονίας (ΠΣΔΜΗ-ΑΜ) από το 2006 έως το 2015.
• Μέλος της Δ.Ε του ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας:2000 -2006.
• Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας: 2006 - 2009.
• Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ από το 2000 έως σήμερα.
• Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Καβάλας 2019 -2023

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
52532
Μελετητής
https://www.facebook.com/sotiris.lazaridis.7