Δομή του ΤΕΕ-ΑΜ

Το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ-ΑΜ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και ιδρύθηκε το 1964 (ΦΕΚ Α΄174/1964).
Η  αρμοδιότητα του εκτείνονταν στους Νομούς Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. Από το 1986 μετά την ίδρυση του Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ, η αρμοδιότητα του ΤΕΕ-ΑΜ περιορίστηκε στους Νομούς Καβάλας και Δράμας.

Μέλη του είναι οι διπλωματούχοι μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτοι ανωτάτων σχολών, που ζουν και ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στους Νομούς Καβάλας & Δράμας. Αριθμούν περίπου 1.600, σε σύνολο 120.000 μελών, πανελλαδικά.

Εκλέγει ανά τριετία 45μελή Αντιπροσωπεία και διοικείται από 9μελή Διοικούσα Επιτροπή.
Η περιφερειακή του διάρθρωση συνίσταται σε μία πενταμελή Νομαρχιακή Επιτροπή που έχει την έδρα της στη Δράμα.
Η υπηρεσία του λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται σε 6 τμήματα: Τμήμα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Επιστημονικών και Αναπτυξιακών Θεμάτων, Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων, Τμήμα Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης, Τμήμα Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης.

Η Διοίκηση του ΤΕΕ-ΑΜ υποβοηθείται στο έργο της από τα ακόλουθα συμβουλευτικά όργανα :

  • Τη Νομαρχιακή Επιτροπή Δράμας που εκλέγεται από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΑΜ και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και δύο Μέλη.
  • Τις Μόνιμες Επιτροπές που συστήνονται για την μελέτη θεμάτων που ενδιαφέρουν το ΤΕΕ-ΑΜ και το κοινωνικό σύνολο της περιοχής του
  • Τις Ομάδες Εργασίας που μελετούν ειδικά θέματα υπό την εποπτεία των αντιστοίχων Μονίμων Επιτροπών και της Διοικούσας Επιτροπής
  • Το Πειθαρχικό Συμβούλιο που είναι το αρμόδιο όργανο για την άσκηση του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού ελέγχου στα μέλη του
 
Το ΤΕΕ-ΑΜ στεγάζεται στην Καβάλα, σε ένα σύγχρονο ιδιόκτητο κτίριο στην οδό Βότση, που διαθέτει εκτός από τις αίθουσες γραφείων, αίθουσες συνεδριάσεων των Οργάνων του και συγκεντρώσεων ή διαφόρων επιστημονικών εκδηλώσεων.
Σημειώνεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δεν επιδοτείται από το Δημόσιο Τομέα.
Τα έσοδα του ΤΕΕ-ΑΜ προέρχονται από την τακτική ετήσια επιχορήγησή του από το ΤΕΕ και από την δραστηριότητα που αυτό αναπτύσσει.
 
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011
 

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Επισκέπτες Online

Έχουμε 40 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας