ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ-ΑΜ.

2021 ΕΥΧΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020 κ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2021 ΤΕΕ ΑΜ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020
 
Ορισμός εκπροσώπων στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Καβάλας
Την ερχόμενη Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας πρόκειται να ορίσει τους εκπροσώπους του (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Καβάλας (σύμφωνα με το Π.Δ. 7/31-1-2013, ΦΕΚ Α26).
Τα μέλη δεν πρέπει να στελεχώνουν εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων.
Σας παρακαλούμε, όσοι και όσες ενδιαφέρεστε να εκπροσωπήσετε το ΤΕΕ, να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Τμήματος, μέχρι την Παρασκευή 27/11/2020 στις 11 π.μ.
 
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Αναλυτικά δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 2020
 
Ενημερωτικό Σημείωμα για την Προκήρυξη της Δράσης 3δ.5-6.2 της ΠΑΜΘ

Συνάδελφοι,

Προκηρύχθηκε η Δράση (3δ.5-6.2) "Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΑΜΘ.
Όπως προκύπτει από το σχετικό Παράρτημα, πολλοί ΚΑΔ που αφορούν δραστηριότητες μηχανικών είναι ενταγμένες στη Δράση.
Σημειώνω παρακάτω συνοπτικά ορισμένα βασικά σημεία προκειμένου να επωφεληθείτε της προσφερόμενης ενίσχυσης.
Ελέγξτε αν ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων στη χρήση 2019 είναι επιλέξιμος και περιλαμβάνεται στο συνημμένο αρχείο με τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
Εάν είναι επιλέξιμος, τότε έχετε υπόψη σας τα εξής:
1. Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται από το site www.ependyseis.gr/mis από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού
2. Θα πρέπει ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης στις 19-3-2020 να είναι ο ίδιος όταν θα ζητηθεί η καταβολή της ενίσχυσης
3. Ισχύει ο κανονισμός De Minimis και το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ ενισχύσεων σε τριετία
4. Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται από τον αριθμό των εργαζομένων στις 19-3-2020 και κυμαίνεται από 2.000 ευρώ για επιχείρηση με 0-1 εργαζόμενους, 3.500 για επιχείρηση με 2-5 εργαζόμενους, 6.500 ευρώ για 6-15, 10.000 για 16-20 και 15.000 για 21-49 εργαζόμενους.
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συγκεντρώσετε και να υποβάλλετε μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση είναι:
1. Το έντυπο Ε3 της χρήσης του 2019
2. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση και μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, από το ΓΕΜΗ ή το Πρωτοδικείο
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση έχει την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής Επιχείρησης (υπάρχει υπόδειγμα)
4. Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής για τη συμμόρφωση με κανονισμο De Minimis (υπάρχει υπόδειγμα)
5. Από το ΕΡΓΑΝΗ, πίνακας προσωπικού της 19-3-2020
6. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης
Αναλυτικά το κείμενο της Πρόσκλησης, τα Παραρτήματα, τα υποδείγματα για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς και σχετικές ερωταπαντήσεις, μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/500-prosklisi-yp-arithm-4575-amth100
Παραμένω στη διάθεσή σας για πληροφορίες ή διευκρινίσεις.
Με εκτίμηση,
Για τη Διοικούσα Επιτροπή,
Ο Πρόεδρος
Απόστολος Παυλίδης
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2020
 
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ Ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ζητείται από ανώνυμη τεχνική εταιρία με αντικείμενο εργασιών την μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων καθώς και την τακτοποίηση αυθαιρέτων

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

για πλήρη απασχόληση στην έδρα της εταιρίας στο Δοξάτο Δράμας.

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.

Απαιτείται εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών.

Εμπειρία σε επίβλεψη κατασκευής οικοδομικών έργων, παρόλο που δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Υποβολή βιογραφικών στο email:info@parpet.gr

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020
 
Πρόγραμμα Εξετάσεων Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Περιόδου Νοεμβρίου 2020

Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα εξετάσεων άδειας άσκησης επαγγέλματος για κάθε ειδικότητα

μηχανικών στο τμήμα μας.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επιλέξουν την ημερομηνία και την ώρα εξέτασης στην ηλεκτρονική

πλατφόρμα του ΤΕΕ.

Παρακαλώ δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020
 
Διενέργεια Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: Υλοποίηση δράσεων συντονισμού και εκπαίδευσης στο έργο "BUSINESS EXCELLENCE IN TOURISM (EXCELTOUR)"

Χωρίς τίτλο 11 page 0002

Programme funded·by EUROPEAN UNION

Το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ προκηρύσει Aνοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:

Υλοποίηση δράσεων συντονισμού και εκπαίδευσης στο έργο·"BUSINESS EXCELLENCE IN TOURISM (EXCELTOUR)"·στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος·"ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020", προϋπολογισμού 43.879,84 € (χωρίς το ΦΠΑ που αναλογεί).

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την·19-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα·10:00 π.μ.·(λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του·ΤΕΕ-ΑΜ·στην οδό Βότση 2 - Καβάλα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης :

  • Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού (Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑ:9E0H46Ψ842-ΑΘ0)εδώ.
  • Διακήρυξη διαγωνισμού με τα παραρτήματά της (Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ:20PROC007446775 2020-10-08)εδώ.
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2020
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Το ΤΕΕ προκηρύσσει τις εξετάσεις για τη «Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους

Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων

Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» για την περίοδο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2020.

Η υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών

γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Κατάθεση δικαιολογητικών από 22-09-2020 μέχρι 12-10-2020.

Για να δείτε την προκήρυξη των εξετάσεων και περισσότερες πληροφορίες:https://web.tee.gr/exams/,

Στο εξεταστικό κέντρο του ΤΕΕ - Ανατολικής Μακεδονίας θα συγκροτηθούν Εξεταστικές Επιτροπές

και μπορούν να εξεταστούν για τις παρακάτω ειδικότητες αποφοίτων.

1. Πολιτικούς Μηχανικούς

2. Αρχιτέκτονες Μηχανικούς

3. Μηχανολόγων Μηχανικών

4. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

5. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

6. Χημικών Μηχανικών

7. Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

8. Ηλεκτρονικών Μηχανικών

9. Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Ανάπτυξης

10. Μηχανικών Περιβάλλοντος

11. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

12. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

13. Λοιπών Ειδικοτήτων Μηχανικών (που έχουν ενταχθεί σε μια από τις παραπάνω ειδικότητες

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 (ΦΕΚ Α 430)

Δείτε την προκήρηξη εδώ.

Για πρόσθετες οδηγίες δείτε εδώ.

Για να δείτε τα e-Έντυπα πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 23 Σεπτέμβριος 2020
 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκπροσώπηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου στα ΣΥΠΟΘΑ (Α) και (Β) στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου

Σε συνέχεια σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προκειμένου να συγκροτηθούν άμεσα τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) (Α) και (Β) στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου, καλούμε τα μέλη μας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την εκπροσώπηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στην παρακάτω φόρμα.

https://forms.gle/hP3JM1NoYF3ihfZbA

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 08 Σεπτέμβριος 2020
 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ έως 29 ετών για πλήρη απασχόληση.
Αποστολή βιογραφικών στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 07 Σεπτέμβριος 2020
 
Θέσεις Εργασίας για Διπλ. Μηχανικούς από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

Στο πλαίσιο του έργου "Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β΄Φάση" της

Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας προκηρύσσονται θέσεις για Διπλωματούχους Μηχανικούς.

Αναλυτικά δείτε τις προκηρύξεις παρακάτω:

Για πολιτικούς μηχανικούς δείτε εδώ.

Για αρχιτέκτονες μηχανικούς δείτε εδώ.

Για τοπογράφους μηχανικούς δείτε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 07 Σεπτέμβριος 2020
 
Πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Μηχανικών της ΕΕΤΑΑ
Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την εγγραφή στο Μητρώο Μηχανικών - Μελετητών της,
από το οποίο θα αντλεί συνεργάτες κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.eetaa.gr:40443/login
Το κείμενο της πρόσκλησης είναι δημοσιευμένο εδώ ->https://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2020/06/22062020_prosklisis_v5.pdf
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020
 
Θέση Εργασίας για Διπλ. Ηλεκτρολόγους ή Μηχανολόγους Μηχανικούς

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης προκυρήσσει μια θέση για Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό

για την επίβλεψη εργασιών και προμηθειών ΗΜΧ εξοπλισμού εγκαταστάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020
 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - Trans Adriatic Pipeline (TAP AG)

Η Trans Adriatic Pipeline (TAP AG) αναζητά για τα γραφεία της στην Αθήνα, Μηχανικό με εμπειρία

στη διαχείριση των αποθεμάτων υλικών και πρώτων υλών, καθώς και στη διαχείριση Αποθηκών.
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή της αίτησής σας, παρακαλώ επισκεφθείτε το :

https://tinyurl.com/ya226vgt

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 14 Μαΐου 2020
 
ΕΠΕΙΓΟΝ - Αποστολή στοιχείων για ένταξη μελών εταιρειών στην ειδική ενίσχυση 600€.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Προκειμένου το ΤΕΕ να ζητήσει από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την ένταξη και άλλων Μελών του στο "Οικονομική ενίσχυση αποζημίωση Ειδικού Σκοπού (600€) που εντάσσονται στους 6 βασικούς Επιστημονικούς Κλάδους της Χώρας βάσει ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών",οι οποίοι είναι Μέλη εταιρειών και δεν έχουν ενεργό προσωπικό ΚΑΔ, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τα στοιχεία σας, εφόσον δεν έχετε ενταχθεί στο παραπάνω Πρόγραμμα εξ αυτού του λόγου.Πρέπει να μας σταλούν ηλεκτρονικά μέχρι σήμερα το απόγευμα στις 4 μ.μ. και να περιλαμβάνουν Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ, Επώνυμο, Όνομα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και e-mail.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 29 Απριλίου 2020
 
Φόρμα καταγραφής προβλημάτων και προτάσεων

Συνάδελφοι, στην παρακάτω φόρμα καταγράφουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε

στις επαγγελματικές επαφές μας με τις Υπηρεσίες καθώς και τις προτάσεις μας

για τεχνικά ζητήματα των Νομών Καβάλας και Δράμας.

https://forms.gle/SdeNbNdha2Xpdvb3A

 
Εφαρμογή - Ηλεκτρονικό παρατηρητήριο ΤΕΕ για προβλήματα μηχανικών και τεχνικών εταιρειών

Εφαρμογή - Hλεκτρονικό παρατηρητήριο του ΤΕΕ για την καταγραφή των προβλημάτων μηχανικών και τεχνικών εταιρειών από την κρίση του κορονοϊού.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΤΕΕ στη διεύθυνση: https://apps.tee.gr/eteedocpub/faces/mainApplication

Ο ενδιαφερόμενος, αφού καταχωρήσει τα στοιχεία του, επιλέγει το πεδίο δραστηριότητάς του (Δημόσια Έργα, Ιδιωτικά Έργα, Άλλο), την κατηγορία του προβλήματος που αναφέρει, σχολιάζει ή προτείνει λύση (Ασφαλιστικές Εισφορές, Φορολογικές Υποχρεώσεις, Θέματα Ρευστότητας, Μετακινήσεις, Άλλο) και καταγράφει το μήνυμά του.

Μετά την καταχώριση λαμβάνει online μήνυμα επιβεβαίωσης.

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε Ομάδα Εργασίας

Συνάδελφοι, σας προσκαλούμε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο το σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου Δικτυακού Τόπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας.

Η παρούσα ενεργή ιστοσελίδα του Τμήματος είναι αναπτυγμένη σε πλατφόρμα Joomla 1.5.

Η νέα υλοποίηση θα περιλαμβάνει απαραίτητα και το υλικό που είναι δημοσιευμένο σε αυτήν την ιστοσελίδα και είναι αποθηκευμένο σε MySQL.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Ομάδα Εργασίας προϋποθέτει γνώση και εμπειρία, σε επιμέρους ή σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης ενός δικτυακού τόπου.  

Σημειώστε τα στοιχεία σας στη σχετική φόρμα στη διεύθυνση https://forms.gle/TSccpigsDKGLJNVi6 και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες.

Ενδεικτική προθεσμία σύστασης της Ομάδας Εργασίας η 31η Μαρτίου 2020.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 24 Μαρτίου 2020
 
Επείγον - ΚΑΔ προς ένταξη σε λίστα πληγέντων οικονομικά

Επείγον.
Συνάδελφοι, σας παρακαλούμε πληκτρολογήστε στην παρακάτω φόρμα τους ΚΑΔ που αφορούν δραστηριότητα μηχανικού, τεχνικής εταιρείας και του τεχνικού κόσμου γενικότερα και θεωρείτε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στους πληγέντες οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού.

https://forms.gle/NucLVHzLaZTaAJQz8

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 24 Μαρτίου 2020
 
Επιστολή ΤΕΕ-ΑΜ - Μέτρα προστασίας και στήριξης του τεχνικού κλάδου

Το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στο πλαίσιο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού, ανέστειλε όλες τις δραστηριότητες και υπηρεσίες που περιλαμβάνουν φυσική παρουσία και παρέπεμψε στη χρήση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, κάλεσε όλους τους μηχανικούς, τις τεχνικές εταιρείες και το σύνολο του τεχνικού κόσμου να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπως αυτοί αναρτώνται επικαιροποιημένοι στη διεύθυνση https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ και στο τηλέφωνο 1135, περιορίζοντας τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες («Μένουμε σπίτι»).

Ο Τεχνικός κλάδος, οι κατασκευές, η λειτουργία των εργοταξίων, τα τεχνικά γραφεία και η καθημερινή επαγγελματική ενασχόληση των μηχανικών, προϋποθέτουν στην πλειονότητά τους την επαφή με πλήθος εργαζόμενων, με άμεση ή έμμεση σχέση με τα τεχνικά έργα και μελέτες.

Η τρέχουσα κατάσταση με την εξέλιξη της πανδημίας σε συνδυασμό με τα γενικότερα μέτρα πρόληψης και προστασίας επιφέρουν σημαντικούς περιορισμούς και σε πολλές περιπτώσεις έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική αναστολή της άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού.

Μεγάλος αριθμός μηχανικών, στελέχη τεχνικών γραφείων και εταιρειών καθώς και πλήθος ιδιοκτητών ακινήτων καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην τήρηση των καταληκτικών προθεσμιών που σχετίζονται με τη διεκπεραίωση διαδικασιών τακτοποιήσεων και κτηματογραφήσεων στον κλάδο των ακινήτων (κτίρια, διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα, οικόπεδα, γεωτεμάχια κλπ) και προϋποθέτουν αναζήτηση τίτλων ιδιοκτησίας σε υποθηκοφυλακεία, ανεύρεση σχεδίων και εγγράφων στα αρχεία των Υπηρεσιών Δόμησης, συνεργασία με Συμβολαιογράφους, με τις υπηρεσίες Ο.Κ.Χ.Ε. και τη Γ.Υ.Σ.

Θεωρούμε ότι στην παρούσα συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα στήριξης του τεχνικού κόσμου και να γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις:

1. Εξειδικευμένες οδηγίες για τα δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα, τα εργοτάξια κατασκευαστικής δραστηριότητας, τη διαδικασία ελέγχου των Ελεγκτών Δόμησης, τις αυτοψίες των Ενεργειακών Επιθεωρητών για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

2. Αύξηση του χρόνου υποβολής των προσφορών σε νέους αλλά και σε εξελισσόμενους διαγωνισμούς, κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων

3. Δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας για την υπογραφή της σύμβασης ή την υποβολή δικαιολογητικών για περιπτώσεις διαγωνισμών μεταξύ ολοκλήρωσης διαδικασίας και υπογραφής σύμβασης

4. Για τις περιπτώσεις εξελισσομένων συμβάσεων:

α) Δυνατότητα παράτασης για την προθεσμία υποβολής συμβατικών παραδόσεων

β) Οι εγκρίσεις παραδοτέων και πιστοποιήσεων να γίνονται με χρήση ψηφιακής υπογραφής.

γ) Η προώθηση πιστοποιήσεων πληρωμών να γίνεται ψηφιακά

δ) Οι Διευθύνουσες Υπηρεσίες να εγκρίνουν τμηματικές πιστοποιήσεις εκτελεσθεισών εργασιών μέρους συμβατικών υποχρεώσεων, η υποβολή των οποίων έχει παραταθεί

5. Παράταση στην πρώτη καταληκτική ημερομηνία της 8ης Μαΐου 2020 για τη μεταφόρτωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αρχείων του Ν. 4178/2013

6. Παράταση για τις υπαγωγές στον Νόμο 4495/2017 καθώς και τις τελικές ημερομηνίες οριστικής υποβολής αρχείων

7. Παράταση για την υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο

8. Υπαγωγή των μηχανικών και των συναφών δραστηριοτήτων (μελέτες, κατασκευές κλπ) στις πληττόμενες από την πανδημία επαγγελματικές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη σχετική λίστα των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και καταβολή της ενίσχυσης των 800 ευρώ στους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς για το διάστημα 15/3/2020 έως 30/4/2020

9. Αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων (ΦΠΑ, δόσεις ρυθμίσεων κ.ο.κ.) μέχρι τις 31/7/2020.

10. Παράταση προθεσμίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών έτους 2019

11. Αναστολή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ για 4 μήνες

12. Αναστολή των πληρωμών δανειακών υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις

13. Επιχορήγηση ενοικίου και λειτουργικών εξόδων επαγγελματικών χώρων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ

 *Κατεβάστε την επιστολή πατώντας εδώ.

2020 03 20 Μέτρα προστασίας και στήριξης του τεχνικού κλάδου Page 1 2020 03 20 Μέτρα προστασίας και στήριξης του τεχνικού κλάδου Page 2 2020 03 20 Μέτρα προστασίας και στήριξης του τεχνικού κλάδου Page 3
Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή 22 Μαρτίου 2020
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Τ.Ε.Ε.

Και οι μηχανικοί θα ενισχυθούν ως πληττόμενοι απο την κρίση.

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο 21 Μαρτίου 2020
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Παρέμβαση Στασινού προς την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και των επιπτώσεών του σε μηχανικούς, τεχνικές εταιρείες και τον τεχνικό κόσμο

Αναλυτικά δείτε το δελτίο τύπου εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020
 
Έκτακτα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας – Αναστολή επισκέψεων στα γραφεία του ΤΕΕ-ΑΜ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο εφαρμογής των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α42/2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού, αναβάλει μέχρι νεοτέρας:

α) τις εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί να διοργανωθούν

β) τη δια ζώσης σύγκληση των Οργάνων Διοίκησης

γ) την παροχή υπηρεσιών με φυσική παρουσία στα γραφεία του Τμήματος στην Καβάλα και στη Δράμα.

Η επικοινωνία θα πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου και email, για όσο διάστημα απαιτηθεί.

Τηλέφωνα 2510 227430, 25210 21022.

Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Το ΤΕΕ καλεί όλους τους μηχανικούς, τις τεχνικές εταιρείες και το σύνολο του τεχνικού κόσμου να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, που μπορούν να βρουν στη διεύθυνση https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ και στο τηλέφωνο 1135.

Αναλυτικά δείτε την ανακοίνωση και τις πληροφορίες του ΤΕΕ εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 17 Μαρτίου 2020
 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EUROPLAN ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Αναλυτικά δείτε τις θέσεις εργασίας εδώ·και εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 17 Μαρτίου 2020
 
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Αναλυτικά δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020
 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ '' ΣΤΕΓΗ ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ''.

Θα πραγματοποιηθεί διήμερη εκδρομή στη Βέροια και Βεργίνα, το Σαββατοκύριακο 15-16 Φεβρουαρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020
 
Πρόγραμμα Εξετάσεων Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Περιόδου Φεβρουαρίου 2020

Αναλυτικά δείτε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 06 Φεβρουαρίου 2020
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΕΕ-ΑΜ
Συνάδελφοι σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020, στις 21:00 στο Bar Marine στην Καβάλα, θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΤΕΕ-ΑΜ.
Θα ακολουθήσει Live με τους Remotiv (Κία Μουράτη, Γιάννης Ψαροπουλος, Μάνος Σκαραμαγκάς).
Η τιμή της πρόσκλησης είναι 10 ευρώ και αντιστοιχεί σε 1 ποτό. Θα σερβιριστεί finger food.
Προσκλήσεις διατίθενται από τα γραφεία του ΤΕΕ-ΑΜ στην Καβάλα και από τα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ-ΑΜ στη Δράμα.
Παρακαλούμε φροντίστε για την έγκαιρη προμήθεια των προσκλήσεων σας.
Πληροφορίες στα τηλ. 2510227430, 6945018982.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020
 
Κοπή της πίτας στην 1η τακτική συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής για το 2020.

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του τμήματος την Τρίτη 14-01-2020 στην Καβάλα, η 1η τακτική συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής και μετά το τέλος της συνεδρίασης ακολούθησε η κοπή της πίτας. Το τυχερό νόμισμα βρήκε ο συνάδελφος Χρήστος Μπρούσας, πολιτικός μηχανικός και μέλος της Αντιπροσωπείας του τμήματος.

κοπη πιτας 1

κοπη πιτας 2

κοπη πιτας 3

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 12

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Επισκέπτες Online

Έχουμε 34 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας