Γραφείο στήριξης και ενημέρωσης των νέων μηχανικών στο ΤΕΕ-ΑΜ - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το «Γραφείο Στήριξης και Ενημέρωσης των νέων μηχανικών» λειτουργεί στο χώρο των γραφείων του ΤΕΕ-ΑΜ , Βότση 2 στην Καβάλα και έχει στελεχωθεί εθελοντικά από συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων.

Οι ερωτήσεις των συναδέλφων νέων μηχανικών μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στο libteeam@tee.gr έτσι ώστε την ημέρα της επίσκεψής τους στο ΤΕΕ-ΑΜ να έχουν ήδη προετοιμαστεί οι απαντήσεις στα ερωτήματά τους.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να βοηθήσουν, να το δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματος libteeam@tee.gr ή απευθείας στον Πρόεδρο.

Το Γραφείο Στήριξης και Ενημέρωσης των νέων μηχανικών θα σας δέχεται την πρώτη και την τρίτη Τρίτη του μήνα και ώρες 18.00 έως 20.00.

Το Γραφείο θα παρέχει δωρεάν τις παρακάτω ενδεικτικές υπηρεσίες:

  • Υποστήριξη στα θέματα που σχετίζονται με την άσκηση του  επαγγέλματος του Μηχανικού (έναρξη, στελέχωση, συστέγαση, επιδοτούμενα προγράμματα πρώτης εγκατάστασης κ.λ.π.)
  • Θέματα Πολεοδομίας, πολεοδομική νομοθεσία, σύνταξη φακέλου, σύνταξη μελετών, προδιαγραφές μελετών (αρχιτεκτονικές, στατικές, Η/Μ, τοπογραφικά), πινάκια αμοιβών, υποχρεώσεις μελετητή, υποχρεώσεις επιβλέποντα.
  • Θέματα ΓΟΚ και Κτιριοδομικού Κανονισμού
  • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων
  • Νομικές συμβουλές
  • Φορολογικά θέματα μηχανικών
  • Επαγγελματικά δικαιώματα
  • Αθέμιτος ανταγωνισμός
  • Αγορά εργασίας