Η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής από τις 4-1-2023 έως Σήμερα

Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΑΜ
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ–ΑΜ, αποτελείται από 9 αιρετά μέλη.
Το προεδρείο της είναι τριμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-ΑΜ, έχουν εκλεγεί (κατά την ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ, της 04-12-2019), οι :

team-member

Λαζαρίδης Σωτήρης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Πρόεδρος
team-member

Παυλίδης Απόστολος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Αντιπρόεδρος
team-member

Γαβριηλίδης Σάββας

Πολιτικός Μηχανικός
Γενικός Γραμματέας
team-member

Γουναρίδης Μαρίνος

Μηχανολόγος Μηχανικός
Μέλος
team-member

Εφραιμίδης Αναστάσιος

Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος
team-member

Παμπούκας Θεόδωρος

Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος
team-member

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος

Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος
team-member

Παράσχου Κωνσταντίνος

Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος
team-member

Χοροζίδης Ηλίας

Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος

Αντικαταστάσεις μελών