Εκπροσωπήσεις του ΤΕΕ-ΑΜ - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το ΤΕΕ-ΑΜ εκπροσωπείται στα παρακάτω Συμβούλια και Επιτροπές :

 • Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.Θ
 • Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Καβάλας
 • Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Δράμας
 • Περιφερειακό Σ.Χ.Ο.Π.
 • Β΄/βάθμια Ε.Π.Α.Ε.
 • ΠΕΧΩΔΕ Καβάλας Δράμας
 • ΕΠΑΕ Καβάλας Δράμας
 • Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Καβάλας
 • Νομαρχιακό Συμβούλιο Καβάλας
 • Νομαρχιακό Συμβούλιο Δράμας
 • Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή άρθρου 17 του ΠΔ 30/1996
 • Επιτροπή του άρθρου 41 του Ν 1249/82
 • Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Καβάλας
 • Εποπτεύουσα γραφείου ΤΣΜΕΔΕ Καβάλας
 • Εποπτεύουσα γραφείου ΤΣΜΕΔΕ Δράμας
 • Επιτροπή Ανάθεσης Mελετών του Δήμου Παρανεστίου
 • Μικτή Επιτροπή Ελέγχου σε οικοδομές και Εργοταξιακά Έργα του Νομού Καβάλας
 • Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.)