Μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΑΜ, αποτελείται από 45 αιρετά μέλη (28 από Καβάλα και 17 από Δράμα).

Το προεδρείο της είναι τριμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ–ΑΜ εκλέχθηκε κατά τις γενικές εκλογές του ΤΕΕ στις 03-11-2019, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ στις 04-12-2019 και μετά από παραιτήσεις και αντικαταστάσεις μελών, έχει ως εξής :

 

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Θέση
Παπαδόπουλος Μιχάλης Αρχιτέκτονας Μηχανικός Πρόεδρος

 

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Παυλίδης Απόστολος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Νάστος Γεώργιος Μηχανικός Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης