Η σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2019 - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

team-member

Δελιούσης Αθανάσιος

Πολιτικός Μηχανικός
Πρόεδρος
team-member

Λουτρούκης Στυλιανός

Πολιτικός Μηχανικός
Αναπληρωτής Πρόεδρος
team-member

Γεωργόπουλος Θεολόγος

Πολιτικός Μηχανικός
Τακτικό μέλος
team-member

Κιοσσές Ιωάννης

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Τακτικό μέλος
team-member

Κυπραίος Γεώργιος

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Τακτικό μέλος
team-member

Ματσίνης Ιωάννης

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τακτικό μέλος
team-member

Δεληγιαννίδου Δέσποινα

Πολιτικός Μηχανικός
Αναπληρωματικό μέλος
team-member

Μαυρουδάκη Παναγιώτα

Πολιτικός Μηχανικός
Αναπληρωματικό μέλος
team-member

Παντελίδης Δημήτριος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Αναπληρωματικό μέλος
team-member

Παπαδάκη Πριμπίδου Ελένη

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Αναπληρωματικό μέλος
team-member

Τζουνόπουλος Νικόλαος

Πολιτικός Μηχανικός
Αναπληρωματικό μέλος
team-member

Υφαντίδης Κωνσταντίνος

Πολιτικός Μηχανικός
Αναπληρωματικό μέλος

Αντικαταστάσεις μελών