Μόνιμη Επιτροπή Ασφαλιστικών, Φορολογικών Θεμάτων και Εγγυοδοσίας - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Η Μόνιμη Επιτροπή παρακολουθεί τις νομοθετικές πρωτοβουλίες των αρμόδιων Υπουργείων, τις εγκυκλίους του e-ΕΦΚΑ και του ΤΜΕΔΕ.
Επεξεργάζεται σχέδια και προτάσεις παρεμβάσεων, συντάσσει ενημερωτικό σημείωμα και εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή για την αποστολή του στα μέλη του Τμήματος.

Η σύνθεση της Μόνιμης Επιτροπής Ασφαλιστικών, Φορολογικών Θεμάτων και Εγγυοδοσίας έχει ως εξής:

team-member

Λαζαρίδης Σωτήρης

Επιμελητής
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
team-member

Παυλίδης Απόστολος

Αναπληρωτής Επιμελητής
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
team-member

Γκαβαλιάς Βασίλης

Μέλος
Μηχανολόγος Μηχανικός
team-member

Αποστολακάκης Ιωάννης

Μέλος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Αντικαταστάσεις μελών