Μόνιμη Επιτροπή Ασφαλιστικών, Φορολογικών Θεμάτων και Εγγυοδοσίας

Η Μόνιμη Επιτροπή παρακολουθεί τις νομοθετικές πρωτοβουλίες των αρμόδιων Υπουργείων, τις εγκυκλίους του e-ΕΦΚΑ και του ΤΜΕΔΕ.
Επεξεργάζεται σχέδια και προτάσεις παρεμβάσεων, συντάσσει ενημερωτικό σημείωμα και εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή για την αποστολή του στα μέλη του Τμήματος.

Η σύνθεση της Μόνιμης Επιτροπής Ασφαλιστικών, Φορολογικών Θεμάτων και Εγγυοδοσίας έχει ως εξής:

(Παράθεση των μελών σε λίστα. Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ειδικότητα και link για εμφάνιση προφίλ – συνδεδεμένου με τον λογαριασμό του στο σύστημα)

Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής συναδέλφων μηχανικών στη Μόνιμη Επιτροπή παραμένει ανοικτή για τη διαρκή δυνατότητα ένταξης συναδέλφων στη σύνθεσή της.