Μόνιμη Επιτροπή Λειτουργίας Υπηρεσιών, Συμβουλίων και Επιτροπών - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Αντικείμενο της Μόνιμης Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της λειτουργίας των Υπηρεσιών, των Συμβουλίων και των Επιτροπών και η επεξεργασία προτάσεων για βελτιωτικές παρεμβάσεις.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων, οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, οι Τεχνικές Υπηρεσίες Περιφερειακών Ενοτήτων, η Πυροσβεστική, το Κτηματολόγιο, τα Υποθηκοφυλακεία, τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, καθώς και Επιτροπές Φορέων στις οποίες εκπροσωπείται το ΤΕΕ.

Η σύνθεση της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος Λειτουργίας Υπηρεσιών, Συμβουλίων και Επιτροπών έχει ως εξής:

team-member

Σφούνης Δημήτρης

Επιμελητής
Πολιτικός Μηχανικός
team-member

Μακρής Βασίλης

Αναπληρωτής Επιμελητής
Πολιτικός Μηχανικός
team-member

Λαζαρίδης Σωτήρης

Μέλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
team-member

Τσακαλίδου Χρυσούλα

Μέλος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
team-member

Παυλίδης Απόστολος

Μέλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
team-member

Σαμουρκασίδου Έλενα

Μέλος
Μηχανικός Χωροταξίας & Πολεοδομίας

Αντικαταστάσεις μελών