Μόνιμη Επιτροπή Λειτουργίας Υπηρεσιών, Συμβουλίων και Επιτροπών

Αντικείμενο της Μόνιμης Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της λειτουργίας των Υπηρεσιών, των Συμβουλίων και των Επιτροπών και η επεξεργασία προτάσεων για βελτιωτικές παρεμβάσεις.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων, οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, οι Τεχνικές Υπηρεσίες Περιφερειακών Ενοτήτων, η Πυροσβεστική, το Κτηματολόγιο, τα Υποθηκοφυλακεία, τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, καθώς και Επιτροπές Φορέων στις οποίες εκπροσωπείται το ΤΕΕ.

Η σύνθεση της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος Λειτουργίας Υπηρεσιών, Συμβουλίων και Επιτροπών έχει ως εξής:

(Παράθεση των μελών σε λίστα. Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ειδικότητα και link για εμφάνιση προφίλ – συνδεδεμένου με τον λογαριασμό του στο σύστημα)

Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής συναδέλφων μηχανικών στη Μόνιμη Επιτροπή παραμένει ανοικτή για τη διαρκή δυνατότητα ένταξης συναδέλφων στη σύνθεσή της.