Μόνιμη Επιτροπή Παιδείας και Επαγγελματικών Θεμάτων Ειδικοτήτων

Η Μόνιμη Επιτροπή ασχολείται με ζητήματα τεχνικής παιδείας και επαγγελματικών δικαιωμάτων, με θέματα που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος και υποθέσεις διεκδίκησης αμοιβών.
Διερευνά τη διεύρυνση του κύκλου απασχόλησης προς νέους τομείς, υπηρεσίες και αγορές.

Η σύνθεση της Μόνιμης Επιτροπής Παιδείας και Επαγγελματικών Θεμάτων Ειδικοτήτων έχει ως εξής:

(Παράθεση των μελών σε λίστα. Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ειδικότητα και link για εμφάνιση προφίλ – συνδεδεμένου με τον λογαριασμό του στο σύστημα)

Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής συναδέλφων μηχανικών στη Μόνιμη Επιτροπή παραμένει ανοικτή για τη διαρκή δυνατότητα ένταξης συναδέλφων στη σύνθεσή της.