Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Αντικείμενο της Μόνιμης Επιτροπής είναι η παρακολούθηση των αναπτυξιακών έργων προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης, της εξοικονόμησης ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Μελετά θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας, πυροπροστασίας, συντήρησης και ελέγχου κατασκευών.
Παρακολουθεί την εξέλιξη έργων όπως η επέκταση του δικτύου Φυσικού Αερίου, των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και διαμορφώνει εισηγήσεις για παρεμβάσεις, αλλαγές και βελτιώσεις.

Η σύνθεση της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας έχει ως εξής:

team-member

Μακρής Βασίλης

Επιμελητής
Πολιτικός Μηχανικός
team-member

Παντσελής Άγγελος

Αναπληρωτής Επιμελητής
Χημικός Μηχανικός
team-member

Γκαβαλιάς Βασίλης

Μέλος
Μηχανολόγος Μηχανικός
team-member

Λαζαρίδης Σωτήρης

Μέλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
team-member

Καζιόλας Δημήτρης

Μέλος
Πολιτικός Μηχανικός
team-member

Κωνσταντινίδου Αικατερίνη

Μέλος
Μηχανικός Περιβάλλοντος
team-member

Μάρκου Δημήτρης

Μέλος
Μηχανικός Περιβάλλοντος
team-member

Πεταλωτής Γιώργος

Μέλος
Μηχανολόγος Μηχανικός
team-member

Χόης Στέλιος

Μέλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
team-member

Παυλίδης Απόστολος

Μέλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
team-member

Σαμουρκασίδου Έλενα

Μέλος
Μηχανικός Χωροταξίας & Πολεοδομίας
team-member

Ασημής Σταμάτης

Μέλος
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
team-member

Χατζηγεωργίου Γεωργία

Μέλος
Μηχανικός Περιβάλλοντος
team-member

Καλπάκης Βασίλης

Μέλος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
team-member

Καμπάς Γιώργος

Μέλος
Μηχανικός Περιβάλλοντος
team-member

Δεμιρτζόγλου Νίκος

Μέλος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
team-member

Σαββόπουλος Γιώργος

Μέλος
Πολιτικός Μηχανικός
team-member

Κεσκεσιάδης Δημήτρης

Μέλος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Αντικαταστάσεις μελών