Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας

Αντικείμενο της Μόνιμης Επιτροπής είναι η παρακολούθηση των αναπτυξιακών έργων προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης, της εξοικονόμησης ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Μελετά θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας, πυροπροστασίας, συντήρησης και ελέγχου κατασκευών.
Παρακολουθεί την εξέλιξη έργων όπως η επέκταση του δικτύου Φυσικού Αερίου, των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και διαμορφώνει εισηγήσεις για παρεμβάσεις, αλλαγές και βελτιώσεις.

Η σύνθεση της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας έχει ως εξής:

(Παράθεση των μελών σε λίστα. Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ειδικότητα και link για εμφάνιση προφίλ – συνδεδεμένου με τον λογαριασμό του στο σύστημα)

Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής συναδέλφων μηχανικών στη Μόνιμη Επιτροπή παραμένει ανοικτή για τη διαρκή δυνατότητα ένταξης συναδέλφων στη σύνθεσή της