Μόνιμη Επιτροπή Υποδομών και Μεταφορών

Στα αντικείμενα της Μόνιμης Επιτροπής περιλαμβάνονται η παρακολούθηση των έργων που είναι σε εξέλιξη στην Ανατολική Μακεδονία, η  σύνταξη και τεκμηρίωση εισηγήσεων για νέα έργα καθώς και προτάσεων για βελτιωτικές παρεμβάσεις στα τεχνικά έργα.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι σιδηροδρομικές συνδέσεις, το οδικό δίκτυο, η διασύνδεση της περιοχής μέσω εμπορικού λιμένα κλπ

Η σύνθεση της Μόνιμης Επιτροπής Υποδομών και Μεταφορών έχει ως εξής:

(Παράθεση των μελών σε λίστα. Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ειδικότητα και link για εμφάνιση προφίλ – συνδεδεμένου με τον λογαριασμό του στο σύστημα)

Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής συναδέλφων μηχανικών στη Μόνιμη Επιτροπή παραμένει ανοικτή για τη διαρκή δυνατότητα ένταξης συναδέλφων στη σύνθεσή της.