Μόνιμη Επιτροπή Υποδομών και Μεταφορών - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Στα αντικείμενα της Μόνιμης Επιτροπής περιλαμβάνονται η παρακολούθηση των έργων που είναι σε εξέλιξη στην Ανατολική Μακεδονία, η  σύνταξη και τεκμηρίωση εισηγήσεων για νέα έργα καθώς και προτάσεων για βελτιωτικές παρεμβάσεις στα τεχνικά έργα.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι σιδηροδρομικές συνδέσεις, το οδικό δίκτυο, η διασύνδεση της περιοχής μέσω εμπορικού λιμένα κλπ

Η σύνθεση της Μόνιμης Επιτροπής Υποδομών και Μεταφορών έχει ως εξής:

team-member

Καρακιλίδης Κώστας

Επιμελητής
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
team-member

Νάστος Γιώργος

Αναπληρωτής Επιμελητής
Μηχανικός Χωροταξίας & Πολεοδομίας
team-member

Λαζαρίδης Σωτήρης

Μέλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
team-member

Παπαδόπουλος Κίμων

Μέλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
team-member

Υφαντίδης Κώστας

Μέλος
Πολιτικός Μηχανικός
team-member

Μουτάφης Νίκος

Μέλος
Πολιτικός Μηχανικός
team-member

Πέικος Κωστής

Μέλος
Πολιτικός Μηχανικός
team-member

Μάρκου Δημήτρης

Μέλος
Μηχανικός Περιβάλλοντος
team-member

Παυλίδης Απόστολος

Μέλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
team-member

Σαββόπουλος Γιώργος

Μέλος
Πολιτικός Μηχανικός
team-member

Μυστρίδης Αθανάσιος

Μέλος
Πολιτικός Μηχανικός
team-member

Γουναρίδης Θεόδωρος

Μέλος
Μηχανικός Χωροταξίας & Πολεοδομίας

Αντικαταστάσεις μελών