Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξικών, Πολεοδομικών, Αρχιτεκτονικών και Τοπογραφικών Ζητημάτων - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Η Μόνιμη Επιτροπή μελετά και γνωμοδοτεί για θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Τοπογραφικών αποτυπώσεων.
Εισηγείται προτάσεις για παρεμβάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις για Περιφερειακά Χωροταξικά και Τουριστικά, Γενικά και Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, χρήσεις γης, εκτός σχεδίου όροι δόμησης, τοπογραφικά διαγράμματα.

Η σύνθεση της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξικών, Πολεοδομικών, Αρχιτεκτονικών και Τοπογραφικών Ζητημάτων έχει ως εξής:

team-member

Γουναρίδης Θεόδωρος

Επιμελητής
Μηχανικός Χωροταξίας & Πολεοδομίας
team-member

Νάστος Γιώργος

Αναπληρωτής Επιμελητής
Μηχανικός Χωροταξίας & Πολεοδομίας
team-member

Παπαδόπουλος Μιχάλης

Μέλος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
team-member

Νεστορίδης Γιάννης

Μέλος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
team-member

Μακρής Βασίλης

Μέλος
Πολιτικός Μηχανικός
team-member

Χρόνη Δήμητρα

Μέλος
Πολιτικός Μηχανικός
team-member

Κανδυλίδου Κωνσταντίνα

Μέλος
Πολιτικός Μηχανικός
team-member

Σκιπετάρη Ανυσία

Μέλος
Πολιτικός Μηχανικός
team-member

Αποστολακάκης Ιωάννης

Μέλος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
team-member

Τσακαλίδου Χρυσούλα

Μέλος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
team-member

Παυλίδης Απόστολος

Μέλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
team-member

Σαμουρκασίδου Έλενα

Μέλος
Μηχανικός Χωροταξίας & Πολεοδομίας
team-member

Καλπάκης Βασίλης

Μέλος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
team-member

Δεμιρτζόγλου Νίκος

Μέλος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
team-member

Μυστρίδης Αθανάσιος

Μέλος
Πολιτικός Μηχανικός

Αντικαταστάσεις μελών