Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξικών, Πολεοδομικών, Αρχιτεκτονικών και Τοπογραφικών Ζητημάτων

Η Μόνιμη Επιτροπή μελετά και γνωμοδοτεί για θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Τοπογραφικών αποτυπώσεων.
Εισηγείται προτάσεις για παρεμβάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις για Περιφερειακά Χωροταξικά και Τουριστικά, Γενικά και Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, χρήσεις γης, εκτός σχεδίου όροι δόμησης, τοπογραφικά διαγράμματα.

Η σύνθεση της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξικών, Πολεοδομικών, Αρχιτεκτονικών και Τοπογραφικών Ζητημάτων έχει ως εξής:

(Παράθεση των μελών σε λίστα. Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ειδικότητα και link για εμφάνιση προφίλ – συνδεδεμένου με τον λογαριασμό του στο σύστημα)

Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής συναδέλφων μηχανικών στη Μόνιμη Επιτροπή παραμένει ανοικτή για τη διαρκή δυνατότητα ένταξης συναδέλφων στη σύνθεσή της.