Νομική πληροφόρηση - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το ΤΕΕ σε συνεργασία με τη Νομική Βιβλιοθήκη έχει εξασφαλίσει δωρεάν παροχή νομικής πληροφόρησης για τα Μέλη του και για τους εγγεγραμμένους στις Τεχνικές Επωνυμίες με πρόσβαση στην Πλατφόρμα Νομικού Περιεχομένου QUALEX.

Η πρόσβαση εξασφαλίζεται με κωδικούς πρόσβασης οι οποίοι παρέχουν σύνδεση για 5 ώρες με δικαίωμα ανανέωσης για μια επιπλέον φορά ανά έτος.

Σε περίπτωση ανανέωσης θα πρέπει να αποσταλεί νέα αίτηση προκειμένου να ληφθεί νέος κωδικός ο οποίος θα ενεργοποιηθεί εκ νέου.

Για την απόκτηση πρόσβασης στην QUALEX επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://web.tee.gr/tp-tee/qualex/

Συμπληρώστε τη σχετική αίτηση η οποία πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση support@tee.gr.

Στη συνέχεια, θα σας χορηγηθεί μοναδικός αριθμός προπληρωμένης κάρτας για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

Με τον παραπάνω αριθμό, μεταβαίνετε στη σελίδα της Qualex https://www.qualex.gr/el-GR/energopoiisi-propliromenis-kartas όπου εισάγετε τον αριθμό προπληρωμένης κάρτας και έπειτα τα στοιχεία σας για την εγγραφή σας στην πλατφόρμα.

Θα λάβετε στο e-mail που έχετε δηλώσει τους κωδικούς πρόσβασης.

Προϋπόθεση για τη δωρεάν πρόσβαση στην QUALEX είναι η οικονομική ενημερότητα των συνδρομών του ΤΕΕ έως και το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, για τα μέλη του ΤΕΕ παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης ειδικής συνδρομής 12 ωρών χρήσης, μέσω ατομικού τιμολογίου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες της οικονομικής προσφοράς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων της QUALEX: τηλ. 2103678848, 210 3678957, email: qualex.sales@nb.org