Πειθαρχικό Συμβούλιο - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας λειτουργεί σύμφωνα με το Ν.Δ. 783/1970 και είναι 7μελές.

Με άμεση, καθολική, μυστική ψηφοφορία των Μηχανικών του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας, εκλέγονται με το ισχύον εκλογικό σύστημα, 5 τακτικά και 5 αναπληρωματικά μέλη.

Τα 5 τακτικά αιρετά μέλη μαζί με άλλα 2 μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών συνιστούν το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τμήματος.

 

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2019