Προσκλήσεις Συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής

Ημερομηνία Συνεδρίασης Αρχείο Πρόσκλησης
11-4-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3.pdf
1-3-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2.pdf
18-1-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1.pdf