Προσκλήσεις Συνεδριάσεων της Νομαρχιακής Επιττροπής Δράμας

Ημερομηνία Συνεδρίασης Αρχείο Πρόσκλησης
26-4-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1.pdf