Προσκλήσεις Συνεδριάσεων της Νομαρχιακής Επιττροπής Δράμας - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας