Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΜ

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΜ