Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΜ - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΜ