Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) αποτελούν ανεξάρτητα, συλλογικά όργανα της διοίκησης.

Η συγκρότησή τους πραγματοποιείται με Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.4495/17.

Οι αρμοδιότητές τους περιγράφονται στο άρθρο 7 του Ν.4495/17 και η λειτουργία τους ορίζεται στο άρθρο 11 του Ν.4495/17. Επίσης, ασκούν μεταβατικά επιπρόσθετες αρμοδιότητες σχετικά με τις υπαγωγές των αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων σε παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευόμενες περιοχές του άρθρου 116 του Ν.4495/17.

Η υποβολή των φακέλων προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής του «e-Άδειες». 

 

Στην Ανατολική Μακεδονία έχουν συγκροτηθεί τρία (3) Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ):

  1. ΣΑ ΠΕ Δράμας (ΦΕΚ 298/ΥΟΔΔ/2020):

Πρόεδρος: Σαλωνίδου Μαρία με αναπληρώτρια την Μακρή Γιαννούλα

Τακτικό μέλος ο Αργυρούδης Αθανάσιος με αναπληρωτή τον Πανταζίδη Γεώργιο

Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ο Γουναρίδης Πρόδρομος με αναπληρώτρια την Καριώτη Άννα

Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του ΤΕΕ ο Σούτος Γεώργιος με αναπληρωτή τον Παραστατίδη Λάζαρο

Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του ΤΕΕ ο Καλαϊτζίδης Ιωάννης με αναπληρώτρια την Θασίτου Βαρβάρα

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Εφέκωστη Γεωργία με αναπληρώτρια την Γεωργιάδου Ειρήνη

 

  1. ΣΑ ΠΕ Θάσου (ΦΕΚ 461/ΥΟΔΔ/2020):

Πρόεδρος: Νεστορίδης Ιωάννης με αναπληρώτρια την Ζώνιου Ουρανία

Τακτικό μέλος η Κλωφά Ιωάννα με αναπληρώτρια την Χατζηλιάδου Πολυξένη

Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ η Φιτνέογλου Κυριακή με αναπληρωτή τον Βουρβουτσιώτη Απόστολο

Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του ΤΕΕ ο Κατσαρής Δημήτριος με αναπληρωτή τον Λογκάρη Νικόλαο

Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του ΤΕΕ η Κιρτάζογλου Σοφία με αναπληρωτή τον Κουίκογλου Δημήτριο

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται ο Χριστοδουλίδης Νικόλαος

  1. ΣΑ ΠΕ Καβάλας (ΦΕΚ 358/ΥΟΔΔ/2020):

Πρόεδρος: Νεστορίδης Ιωάννης με αναπληρώτρια την Ζώνιου Ουρανία

Τακτικό μέλος η Χατζηλιάδου Πολυξένη με αναπληρωτή τον Χαραλαμπίδη Πρόδρομο

Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ η Φιτνέογλου Κυριακή με αναπληρωτή τον Τσελεκτσίδη Βασίλειο

Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του ΤΕΕ ο Παπαδόπουλος Μιχαήλ με αναπληρωτή τον Γιαννόπουλο Γεώργιο

Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του ΤΕΕ η Σιδερίδου Ορλένα με αναπληρωτή τον Βουρβουτσιώτη Απόστολο

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Καθαροπούλου Σοφία με αναπληρώτρια την Καλπίδου Σοφία